Høsteksamen

Eksamensplanen for høsten er nå klar.

DATO

UKEDAG

KLOKKESLETT

FAGKODE

FAGBENEVNELSE

EKSAMENSFORM

 

14/11-17

 

TIRSDAG

 

0900 – 1400

 

FSP5119

 

TYSK 1

 

SKRIFTLIG

 

 

15 - 16/11-17

 

ONSDAG – TORSDAG

 

0900 – 1400

 

ENG1003

 

ENGELSK

 

SKRIFTLIG

 

20/11-17

 

MANDAG

 

0900 – 1400

 

MAT1011

 

MATEMATIKK 1P

 

SKRIFTLIG

 

 

21/11-17

 

TIRSDAG

 

0900 – 1400

 

NOR1231

 

NORSK HOVEDMÅL

 

SKRIFTLIG

 

 

22/11-17

 

ONSDAG

 

0900 – 1400

 

MAT1015

 

MATEMATIKK 2P

 

SKRIFTLIG

 

 

22/11-17

 

ONSDAG

 

0900 – 1400

 

MAT1005

 

MATEMATIKK 2P-Y

 

SKRIFTLIG

 

 

28/11-17

 

TIRSDAG

 

0900 – 1400

 

REA3002

 

BIOLOGI 2

 

SKRIFTLIG

 

 

05/12-17

06/12-17

 

 

TIRSDAG

ONSDAG

 

0900 – 1400

0900 – 1400

 

MED2004

 

TVERRFAGLIG EKS

 

PRAKTISK

 

12 – 14/12-17

 

TIRSDAG – TORSDAG

 

1400

 

NAT1002

 

NATURFAG

 

MUNTLIG-PRAKTISK

 

14/12-17

 

TORSDAG

 

0900 – 1300

 

MAT1001

 

MATEMATIKK 1P-Y

 

SKRIFTLIG