Klage på vurdering

Gå direkte til

Skal du klage på karakter på skriftlig eksamen, bruk eget skjema: 
Klage på karakter ved skriftlig eksamen

 

Hva kan det klages på?

Det kan klages på standpunktkarakterer, formelle feil ved gjennomføring av eksamen, karakterer til fag-/svenneprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering. Det kan også klages på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter.

Hvem kan klage? 

Elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater, privatister og praksiskandidater eller de som disse gir skriftlig fullmakt, har klagerett. Dersom klageren er under 15 år, må foresatte gi skriftlig samtykke. Foresatte til umyndige har selvstendig klagerett.

Klagefrister

  • Fristen for å klage på vedtak som gjelder eksamenskarakterer og standpunktkarakterer, er 10 dager.
  • Fristen for å klage på vedtak om vurdering av den praktiske delen av fag-/svenneprøve og realkompetansevurdering er 3 uker.

Fristen skal regnes fra tidspunktet når meldingen om vedtaket er kommet fram til den som har klagerett, eller når den som har klagerett, burde ha gjort seg kjent med vedtaket. Fristen blir avbrutt når den som har klagerett, ber om begrunnelse for vedtaket. Gjelder ikke ved klage på formelle feil ved eksamen. Ny frist gjelder fra det tidspunktet klageren har fått begrunnelsen.

For mer informasjon, se Forskrift til opplæringslova, kap 5

Klageskjema

Klageskjema finner du her. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?