Klage på vurdering

Gå direkte til

Hva kan du klage på?

Du kan klage på enkeltvedtak, som for eksempel:
• standpunktkarakterer i et fag
• karakter i orden og adferd
• at eleven ikke har fått standpunktkarakter i et fag
• eksamenskarakter i et fag

Hvem kan klage?

Du har rett til å klage. Hvis eleven er under 15 år, må foresatte godkjenne at eleven klager. Hvis eleven er under 18 år, kan foresatte klage på vedtak om standpunktkarakter mv. selv om eleven ikke ønsker å klage selv. Foresatte har selvstendig klagerett.

Når er fristen for å klage?

Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med eller kunne gjort deg kjent med karakteren. Hvis klager ber om en begrunnelse for karakteren innen fristen, blir fristen avbrutt. Ny frist gjelder fra det tidspunkt klageren har fått begrunnelse.

Hvor skal klagen sendes?

Klage på standpunktkarakter, karakter i orden eller adferd, at eleven ikke har fått standpunktkarakter eller på formelle feil ved gjennomføring av eksamen

Klageskjema sendes elektronisk (på e-post) til postmottak ved din skole melsom.vgs(a)vfk.no. Når klagen sendes fra klagers e-postadresse, godtas dette som signatur. Klagen må være skriftlig, og det må komme tydelig fram hvilket vedtak det klages på. Klage på standpunktkarakter bør inneholde begrunnelse for klagen, men behøver det ikke. Last ned klageskjema.

NB. Klagen må sendes på mail.

Klage på skriftlige eksamensresultater

Du trenger en elektronisk ID (eks.MinID, Bank ID på mobil) for å kunne klage.

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Logg deg inn på klageskjema.

I noen fag er det anledning til å be om hurtigbehandling av klage. (1 ukes behandlingstid). 
Les mer om hurtigbehandling på fylket sine sider.

Hvem behandler klagen?

Klagen behandles først av skolen. Nærmere informasjon om klagebehandling, se kapittel 5 «Klage på vurdering» i forskrift til Opplæringslova kapittel 5 «Klage på vurdering».

Informasjon til elever om kunngjøring av karakter og klagefrister vår 2018.

For mer informasjon om behandling av standpunktkarakter, se Rutine for klage på standpunktvurdering og Faglærers dokumentasjon.

UDIR: Behandling av klager på standpunktkarakterer i fag

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?