Klage på vurdering

Gå direkte til

Klage på karakter ved skriftlig eksamen

Klagefrister

For våreksamen 2019:

  • mandag 24.juni kl. 14 for hurtigklage
  • mandag 1.juli kl. 12 for ordinære klager

For høsteksamen 2019:

  • For privatister: 14.januar kl. 23.59
  • For elever: 20.januar kl. 23.59
Fag som kan behandles som hurtigklage

biologi
engelsk
entreprenørskap og bedriftsutvikling
fransk
fysikk
geofag
historie og filosofi
informasjonsteknologi
kjemi
kommunikasjon og kultur
markedsføring og ledelse
matematikk
medie- og informasjonskunnskap
norsk
politikk og menneskerettigheter
psykologi
reiseliv og språk
rettslære
samfunnsøkonomi
sosialkunnskap
spansk
teknologi og forskingslære
treningslære 2
tysk
økonomi og ledelse
økonomistyring

Klageskjema ved skriftlig eksamen

Klage på karakter ved skriftlig eksamen

 

Klage på vurdering/manglende vurdering 

Hva kan det klages på?

Det kan klages på standpunktkarakterer, formelle feil ved gjennomføring av eksamen, karakterer til fag-/svenneprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering. Det kan også klages på vedtak om ikke å sette standpunktkarakter.

Hvem kan klage? 

Elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater, privatister og praksiskandidater eller de som disse gir skriftlig fullmakt, har klagerett. Dersom klageren er under 15 år, må foresatte gi skriftlig samtykke. Foresatte til elever under 18 år har selvstendig klagerett.

Klagefrister

  • Fristen for å klage på vedtak som gjelder eksamenskarakterer og standpunktkarakterer, er 10 dager.
  • Fristen for å klage på vedtak om vurdering av den praktiske delen av fag-/svenneprøve og realkompetansevurdering er 3 uker.

Fristen skal regnes fra tidspunktet når meldingen om vedtaket er kommet fram til den som har klagerett, eller når den som har klagerett, burde ha gjort seg kjent med vedtaket. Fristen blir avbrutt når den som har klagerett, ber om begrunnelse for vedtaket. Gjelder ikke ved klage på formelle feil ved eksamen. Ny frist gjelder fra det tidspunktet klageren har fått begrunnelsen.

For mer informasjon, se Forskrift til opplæringslova, kap 5

Klageskjema

Klageskjema finner du her. 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?