Skriftlig eksamen

Gå direkte til

I enkelte fag er det en forberedelsesdel. Dette står spesifikt på de fagene det gjelder. Forberedelsesdelen deles ut av faglærer kl. 09.00 dagen før eksamen. Veiledning gis av faglærer, varighet inntil to økter for gruppen.

Tidspunkt for oppmøte

Skriftlige eksamener starter klokka 09.00. Alle skal være på plass i eksamenslokalet senest 30 minutter før eksamen starter for gjennomgang av informasjon om eksamensgjennomføringen. Husk å ta med gyldig legitimasjon.

PC

Husk å sjekke at PC-en er i god stand før eksamen. Ta kontakt med Helpdesk IKT god tid i forkant ved behov for å få reparert PC-en før eksamen. Sørg for at programvare er oppdatert. Batteri skal være fulladet, ta med strømkabel.

Du kan ikke ha administrasjonsrettigheter til PC-en, ha med en privat PC eller låne en annens PC til eksamen. 

Mer om skriftlig eksamen

Høretelefoner (headset) er tillat under eksamen, MEN:

• Musikkavspiller/Mp3-spiller eller telefon kan ikke brukes
• Høretelefonene kan ikke ha innebygd sender eller mottaker av trådløse signaler
• Høretelefonene må være koplet til PC-en via kabel, ikke trådløs tilkopling
• Dersom andre forstyrres av lyden fra dine høretelefoner vil eksamensvakten be deg om å skru ned volumet
• Dersom reglene ikke overholdes kan høretelefonene bli inndratt under eksamen

Mobiltelefoner og smartklokker samles inn. Disse skal være avslått. 

Gjennomføring av skriftlig lokalgitt eksamen

Hjelpemidler til sentralgitt eksamen

Retningslinjer for gjennomføring av IKT-basert eksamen i Vestfold

Nettressurser ved IKT-eksamen

Brukerveiledning for IKT-basert eksamen - skriftlig sentralgitt

Eksempeloppgaver - lokalgitt skriftlig eksamen