IKT

IKT-tjenesten på Melsom vgs. finner du i 1. etasje i skoleblokka. Telefonnummer IKT (lokalt): 33 36 39 04.