Søknad om fritak

Gå direkte til

Fritak i fag

Elever kan nå bruke den digitale skjemaløsningen for å søke fritak. Det er opprettet ett felles skjema for alle de videregående skolene.

Skjemaet brukes til å søke:

  • Fritak for vurdering med karakter i kroppsøving
  • Fritak fra opplæring i kroppsøving
  • Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål
  • Fritak for opplæring i skole i 2.fremmedspråk
  • Fritak for tidligere beståtte fag

Du trenger en elektronisk ID (eks. MinID, Bank ID på mobil) for å kunne søke om fritak..

Slik skaffer du deg en elektronisk ID dersom du ikke har det.

Logg deg inn på søknadsskjemaet med din elektroniske ID.