Utveksling

Gå direkte til

Utveksling skal fremme internasjonalisering, både for yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram.

Hvem kan søke?

Vg1 og Vg2, yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogram

 

Viktig å huske på før du reiser

Ta kontakt med rådgiver for informasjon om utveksling og aktuelle utvekslingsorganisasjoner

Samtale med avdelingsleder for elevadministrasjon, fortrinnsvis med foresatte, om krav til godkjenning (etter høstferien)

Forhåndstilsagn: Bekreftelse fra skolen som sendes til Lånekassen (skrives ut i april)

Søk deg inn til Vg2, så kan du takke nei til skoleplassen i juli.

Sett deg godt inn i fag du skulle ha hatt om du hadde blitt i Norge (se www.udir.no under læreplaner, finnes også på engelsk) og sammenlign med aktuelle fag på utvekslingsskole.

Ta eventuelt kontakt med en faglærer for mer detaljert informasjon om fag

Biblioteket har en bok om utveksling som kan være nyttig å lese 

Viktig å huske på når du er på utveksling

Du legges inn vårt datasystem, slik at du har tilgang til itslearning

Dialog om fag med avdelingsleder for elevadministrasjon (etter høstferien)

For studiespesialiserende: Registrere fagønsker for Vg3 i itslearning i januar

Husk å søke deg inn til Vg3 innen fristen, ca 1. mars

Få med deg formell dokumentasjon på hvilke fag du har hatt, timeomfang og karakterer, samt karakterskala.

Dokumentasjonen må være på engelsk. Ytterligere dokumentasjon om faginnhold kan bli etterspurt 

Viktig å huske på når du kommer hjem

Søke om godkjenning:

Søknadsfrist: Så snart som mulig og senest innen 1. august. 

Bruk søknadsskjemaet nedenfor, skoledokumentasjonen vedlegges

Godkjenning innebærer at eleven kan fortsette på neste nivå i Norge.

Det søkes om to type godkjenninger:
  - Godkjenning av enkeltfag som er tidligere bestått i Norge eller utlandet.
  - Godkjenning av hele opplæringsår fra utlandet.

For mer informasjon om godkjenning, se søknadsskjemaet

Skjema for søknad om godkjenning av opplæring i utlandet

For mer informasjon, se også Rundskriv om godkjenning av opplæring i utlandet

Veiledende oversikter

Veiledende oversikt for å kunne sammenligne fag fra medier og kommunikasjon Vg2

Veiledende oversikt for å kunne sammenligne fag fra studiespesialisering Vg2

Veiledning ved valg av matematikk i USA

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?