Elevorganisasjoner

Gå direkte til

Melsom vgs. tar elevdemokratiet på alvor. Elevene har innflytelse på hvordan skolen vår drives. Elevrepresentanter er med i en rekke råd og utvalg som påvirker hvordan læringen skal foregå og hvorledes arbeidsmiljøet på skolen skal være.

Elevrådet

Styret i elevrådet ved Melsom vgs. for skoleåret 2017-18.

 

Leder: Henrik Brekke 3MKNA

Nestleder: Marcus Røseth Isachsen 1MKA

Sekretær: Marcus Hope 2MKA

Økonomiansvarlig: Mia Skaret 1NAB

Styremedlem: Dilan Azad Rasol 1MKA

Styremedlem vara: Eline Hvatum Johnsen 3MKNA

 

Informasjon om valg av tillitselev fra VFK

Informasjon om valg av tillitselev for Melsom lokalt

 

Skolemiljøutvalget

Roar Jenshagen (rektor)

Hans Christian Zeiner Thorbjørnsen (studierektor)

Linda Isolde Hiis (Studierektor)

Anita Vesth (organisasjonene)

Else Beate Husby (Elevombud Vestfold fylkeskommune)


Fem representanter fra elevrådet:

Henrik Brekke

Marcus Røseth Isachsen

Marcus Hope

Mia Skaret

Dilan Azad Rasol

 

Her finner du veilederen for arbeidet i skolemiljøutvalget