Informasjon om naturbruk med fordypning i klima, miljø og energi

Gå direkte til

Hvis du søker på Naturbruk, kan du velge denne fordypningen som gir realfagskompetanse.

Dine mål og muligheter

  • Du er opptatt av klima, miljø og energi.
  • Du kan tenke deg å bidra til å løse framtidens utfordringer.
  • Du liker realfag.
  • Du liker å lære med en praktisk tilnærming.

  • Du får studiekompetanse gjennom både praksis og teori.
  • Du får kompetanse for fremtidens yrker.
  • Etter videregående kan du søke studier som krever realfagskompetanse. Du kan søke på videre studier og bli ingeniør innenfor en rekke fagfelt, for eksempel klima og miljø eller fornybar energi ved Ntnu. Du kan også søke på Veterinær, Landskapsarkitekt, Lege osv…
  • Med realfag, åpnes det også for mange andre muligheter.

Programoversikt

  
Etter vg2 har du to valg:

-Den 4-årige veien hvor du både blir agronom og får generell studiekompetanse med realfagsfordypning.
-Den 3-årige veien hvor du får generell studiekompetanse med realfagsfordypning.

Fag- og timefordeling

Vg1

Uthevet skrift viser fag som har fokus på klima, miljø og energi.

Fag

Timetall*

   

Matematikk 1T/1P

  5

Naturfag

  5

Engelsk

  3

Norsk

  2

Kroppsøving

  2

Naturbasert produksjon

12

Naturbasert aktivitet

  5

Yrkesfag til fordypning
(samles opp til en utplasseringsuke)

  1**

 

35

 

 

Vg2

Uthevet skrift viser fag som har fokus på klima, miljø og energi.

Fag

Timetall

   

Norsk

  2

Engelsk

  2

Samfunnsfag

  3

Kroppsøving

  2

Produksjon og tjenesteyting

10

Forvaltning og drift

  7

Matematikk R1/S1
Hvilket kurs som tilbys avhenger av elevenes ønsker.

  5

Kjemi 1

  5

 

36

 

Vg3 Yrkesfaglig landbruk (Agronom)

Uthevet skrift viser fag som har fokus på klima, miljø og energi.

Fag

Timetall

   

Plante og husdyrproduksjon

12

Utmark og kulturlandskap

  5

Gårdsdrift

  6

Kroppsøving

  2

Økologisk landbruk 1

  5

Økologisk landbruk 2

  5

 

35

Etter Vg3 Yrkesfaglig naturbruk, kan du velge å gå Vg3 Studieforberedende naturbruk som et 4. år for å oppnå studiekompetanse. Du slipper i så fall kroppsøving dette 4. året.

Vg3 Studieforberedende landbruk

Uthevet skrift viser fag som har fokus på klima, miljø og energi.

Fag

Timetall

   

Norsk

10

Historie

  5

Kroppsøving*

  2

Naturforvaltning

  5

Matematikk R2/S2

  5

Kjemi 2

  5

Fysikk 1

  5

 

37

 

 

 

Hender som holder jordkloden 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?