Programfag som nettfag

Gå direkte til

Nettskolen Vestfold tilbyr fag til alle fylker i Norge, og for elever i Vestfold og Telemark er tilbudet gratis. Gjennom live undervisning kan du ta fag som du ikke får tilbud om på din egen skole. Og klasserommet? Det er der du er og der du har pc`en din.
Foto: Dinamo - Kristian Paulsen

 

Hvert år velger flere hundre elever fra hele landet å ta fag ved Nettskolen Vestfold – og vi blir stadig flere. Elevene oppnår svært gode resultater og anbefaler gjerne andre å ta fag digitalt også. På Nettskolen Vestfold, får du muligheten til å ta fag du kanskje ellers ikke ville fått muligheten til å ta.

Se hvordan undervisningen fungerer, og hør hva andre elever synes om å ta fag ved Nettskolen Vestfold.

Om undervisningen

På Nettskolen Vestfold kan du følge live undervisning der du selv er. Det spiller ingen rolle hvor du bor, du kobler deg bare opp til klasserommet via en nettlenke. Alt du trenger er hodetelefoner med mikrofon og god internettilkobling.

En litt annerledes undervisningsmetode

Undervisningen på Nettskolen Vestfold er litt annerledes enn i vanlige klasserom. I forkant av hver time jobber du med e-leksjoner og løser oppgaver sammen med klassekameratene dine. Undervisningen i det digitale klasserommet tar utgangspunkt i det arbeidet dere har gjort før timen. Læringsdata derfra blir brukt til å gi deg undervisning som passer til ditt nivå.

Du har oppmøteplikt akkurat som i tradisjonell undervisning og fravær blir ført på normal måte. 

Gode resultater og fornøyde elever

Ny læringsteknologi og -metode gjør det spennende for elevene å ta fag ved Nettskolen Vestfold. Med undervisningsmodellen vår er det mer motiverende å komme forberedt til timen. Elevene våre oppnår bedre resultater enn ved de fleste andre skoler i Norge – og 9 av 10 anbefaler gjerne andre å ta fag ved Nettskolen Vestfold.

Vårt fagtilbud

Under finner du en oversikt over de fagene Nettskolen Vestfold tilbyr deg skoleåret 2020/21.

IT-fagene + fysikk 2 er med et lite forbehold, de er under planlegging, og er dermed mulige fag Nettskolen Vestfold tilbyr skoleåret 2020/21. Vi holder deg løpende oppdatert her på nettsiden vår.

Klikker du på tilbudene, håper vi du finner noe som passer for akkurat deg – enten det er fordypning i matematikk, grunnleggende opplæring i kinesisk eller opplæring i fremmedspråk på høyestenivå (nivå III) med innlagt språkreise.

Godt valg!

Eksamenskurs Klar1P2P 

Vestfold fylkeskommune har et gratis tilbud til deg som skal opp til ny utsatt matematikkeksamen i 1P og/eller 2P. Dette er et intensivkurs med e-leksjoner hvor du lærer ulike strategier for å løse eksamensoppgaver. Du får trening i å gripe an oppgaver, ofte sammensatt med mye tekst, ved å trekke ut faktaopplysninger og bruke matematiske begreper. Underveis i leksjonene får du spørsmål som raskt gir deg tilbakemelding på ferdighetsnivået du ligger på innen de ulike temaene.

Jente som studerer matte på pc

Hva gjør du?

Din skole vet at du skal få tilbudet. Det kan imidlertid være lurt å snakke med studiekoordinator/rådgiver å melde fra at du er interessert i intensivkurset. Har du spørsmål kan du sende det til  nettskolen@vtfk.no

Undervisningen

Intensivkurset består av to deler: Vanlig undervisning på skolen 1-2 ganger per uke + hjemmearbeid som du utfører i e-leksjoner. De gir læreren din informasjon om ditt læringsarbeid og hva du trenger hjelp til når dere møtes i klasserommet.

Erfaringer

Vår erfaring er at 7 av 10 som følger intensivkurset består eksamen. Vi legger opp all undervisning på nivå "klare eksamen" og læreren din har spesiell kompetanse på å hjelpe til med akkurat det.

 Fransk nivå III

Fransk nivå III passer for deg som ønsker å fordype deg i språket. Se videoen "hvorfor lære fransk" her. Undervisningstilbudet inkuderer en språkreise til vakre Nice, og det gir språkpoeng når du søker høyere utdanning. Les mer om språkpoeng her. 

Elevene kan komme fra hele Norge. Det spiller ingen rolle hvor du bor!

Nice i Frankrike

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i et digitalt klasserom to ettermiddager i uken med obligatoriske e-leksjone som forberedelse til undervisningen (se hvordan det digitale klasserommet fungerer her). I 2018/19 er undervisningen på tirsdager og torsdager kl.16-17. Undervisningen skoleåret 2019/2020 vil bli på tirsdager og torsdager kl.16.00-17:00 

Med undervisningen i kombinasjon med e-leksjoner og samskrivingsverktøy får du praktisert fransk både skriftlig og muntlig med dine medelever og lærer. Alt du trenger er en PC med webkamera, headset med mikrofon og god internettilkobling. 

Tilbudet inkluderer en språkreise til spennede Nice i oktober. Her vil du få praktisert språket og oppleve den franske kulturen.

Oppstart

Felles oppstartssamling for alle nye elever 24. august

Undervisningen starter første uken i september - uke 35

Påmelding og opptak

Du melder deg på via din skole eller på https://vfk.pameldingssystem.no/nettskolen-2019-20 for skoleåret 2019/2020.

Informasjonsteknologi 1 

Informasjonsteknologi 1 er for deg som ønsker lære mer om hvordan digitalt utstyr fungerer, hvordan man opererer nettsider og databaser og mye mer. Dette er kompetanse det er behov for i mange yrker.

Faget er et realfag som gir realfagspoeng når du skal søke høyere utdanning. Les mer om realfagspoeng her.

Man med skjerm - koding

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i et digitalt klasserom to ettermiddager i uken med obligatoriske e-leksjone som forberedelse til undervisningen (se hvordan det digitale klasserommet fungerer her). I 2018/19 er undervisningen på tirsdager og torsdager kl.16-17. Undervisningen skoleåret 2019/2020 vil mest sannsynlig bli på tirsdager og torsdager kl.16.30, men det tas forbehold om endringer av undervisningstidspunkt.

Med undervisningen i kombinasjon med e-leksjoner og samskrivingsverktøy får du praktisert faget både skriftlig og muntlig med dine medelever og lærer. Alt du trenger er en PC med webkamera, headset med mikrofon og god internettilkobling.

Oppstart

Faget starter ikke skoleåret 2019/20

Påmelding

Du melder deg på via din skole eller på https://vfk.pameldingssystem.no/nettskolen-2019-20 for skoleåret 2019/2020.

Informasjonsteknologi 2 (programmering)

Informasjonsteknologi 2 er for deg som ønsker lære å utvikle IT-systemer. Du vil lære å planlegge, programmere og dokumentere både vanlige IT-systemer og multimediabaserte løsninger. Dette er kompetanse det er behov for i mange yrker.

Faget er et 5 timer realfag som du kan ta enten på VG2 eller VG3 og som gir realfagspoeng når du skal søke høyere utdanning. Les mer om realfagspoeng her.

skjerm med koding

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i et digitalt klasserom to ettermiddager i uken med obligatoriske e-leksjone som forberedelse til undervisningen (se hvordan det digitale klasserommet fungerer her)

Med undervisningen i kombinasjon med e-leksjoner og samskrivingsverktøy får du praktisert faget både skriftlig og muntlig med dine medelever og lærer. Alt du trenger er en PC med webkamera, headset med mikrofon og god internettilkobling.

Oppstart

August 2020, med forbehold

Påmelding

Påmelding kommer i medio januar 2020

Programmering og modellering X

Nysgjerrig på teknologi og mulighetene det gir?

I løpet av de siste tiårene har den digitale teknologien hatt en voldsom utvikling. Overalt møter vi systemer og gjenstander som er bygget på digital teknologi. Slik teknologi er menneskeskapt, og samfunnet trenger mennesker som kan videreutvikle denne teknologien. 

Programmering og modellering X skal gi en innføring i algoritmisk tankegang og gjøre elevene i stand til å bryte natur- og samfunnsvitenskapelige problemer ned i delproblemer. Faget skal gi en innføring i numeriske metoder og sammenligne numeriske og analytiske metoder i matematikk.

Faget skal legge til grunnlag for kreativitet, kritisk sans og metodeinnsikt i realfagene, samt åpne for utforskning innefor realfagene. Faget er et 3-timers fag og er spesielt beregnet for elever som velger matematikk R1.

Link til læreplan. Hentet fra utdanningsdirektoratet.

Datamaskin og teknologi

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i sanntid i et digitalt klasserom 2 dager i uken på ettermiddagen, med obligatoriske e-leksjoner mellom øktene. Vil du vite mer om hvordan det digitale klasseromet fungerer, klikk på denne videoen

Undervisning kombinert med e-leksjoner og samskrivningsverktøy får du praktisert faget både skriftlig og muntlig med lærer og medelever. For å delta i undervisningen vil du trenge en PC med webkamera, headset med mikrofon og god internettilkobling.

Oppstart

August 2020, med forbehold

Påmelding

Påmelding kommer i medio januar 2020

Kinesisk nivå I

Vil du lære deg kinesisk? Kinesisk nivå I er et programfag, og passer for deg som ønsker å lære et nytt og spennede språk. Se videoen "Hvorfor lære kinesisk på videregående" her. 

Elevene kan komme fra hele Norge. Det spiller ingen rolle hvor du bor!

bilde av den kinesiske mur

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i et digitalt klasserom to ettermiddager i uken med obligatoriske e-leksjone som forberedelse til undervisningen (se hvordan det digitale klasserommet fungerer her). I 2019/20 er undervisningen på mandager kl.16-17 og torsdager 16:15-17:15

Med undervisningen i kombinasjon med e-leksjoner og samskrivingsverktøy får du praktisert kinesisk både skriftlig og muntlig med dine medelever og lærer. Alt du trenger er en PC med webkamera, headset med mikrofon og god internettilkobling

Oppstart

Felles oppstartssamling for alle nye elever 24. august

Undervisningen starter første uken i september - uke 35

Påmelding og opptak

Du melder deg på via din skole eller på https://vfk.pameldingssystem.no/nettskolen-2019-20 for skoleåret 2019/2020.

Matematikk 1T

Dette er et tilbud til deg som har 6 eller en sterk 5er i matematikk på ungdomsskolen og som ønsker en utfordring. Da kan du ta matematikk 1T ved Nettskolen Vestfold mens du går på ungdomsskolen.

Tilbudet er en del av Den virtuelle matematikkskolen (DVM) som er et fagtilbud utviklet av Senter for IKT i utdanningen og Matematikksenteret. Undervisningen er todelt. Hjemme (eller på skolen) forbereder du deg via e-leksjoner før du møter til undervisning i det digitale klasserommet.

Bilde av matte stykke på pc skjermen

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisning foregår i et digitalt klasserom (se hvordan det digitale klasserommet fungerer her). For å delta trenger du en PC med webkamera, headset med mikrofon og god internettilkobling.

Oppstart

Undervisningen starter i begynnelsen av september

Påmelding og opptak

Påmelding åpnes 1 april. Mer informasjon og påmeldingsskjema finner du her

Informasjon

Du bør ha 6 i standpunkt på ungdomsskolen og faglæreren din må kunne bekrefte at du faglig «er ferdig med ungdomsskolepensum». Det betyr at både 8., 9. og 10. klassinger kan være kvalifisert for faget. 1T er et krevende fag og du må være forbredt på å bruke mye tid for å henge med.

Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet omfattes av eget regelverk som du kan lese om på utdanningsdirektoratets nettsider. Trykk her for å lese om regelverket

Matematikk R1

Nettskolen Vestfold tilbyr elever som har fullført matematikk 1T å ta matematikk R1. Det gjelder både ungdomsskoleelever som forserer matematikkutdanningen og ønsker å ta R1 på VG1 og elever som går på studieprogram hvor det normalt "ikke er mulig" å ta R1.

Matte utregning med pc

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i et digitalt klasserom to ettermiddager i uken med obligatoriske e-leksjone som forberedelse til undervisningen (se hvordan det digitale klasserommet fungerer her). I 2019/20 er undervisningen på mandager og torsdager, 16-17:15 (det er lagt opp til en liten pause i økta).

Med undervisningen i kombinasjon med e-leksjoner og samskrivingsverktøy får du praktisert faget både skriftlig og muntlig med dine medelever og lærer. Alt du trenger er en PC med webkamera, headset med mikrofon og god internettilkobling

Oppstart

Undervisningen starter første uken i september - uke 35

Påmelding og opptak 

Du melder deg på via din skole eller på https://vfk.pameldingssystem.no/nettskolen-2019-20 for skoleåret 2019/2020.

Matematikk R2

Matematikk R2 er et fag for deg som er spesielt interessert i matematikk og som trenger faget eller ønsker realfagspoeng for å komme inn på videre studier. Les mer om realfagspoeng her. Vårt digitale tilbud gjør det mulig å følge faget uavhengig av hvor du bor og passer også for elever på ulike studieprogram hvor faget ikke kan timeplasseres (Idrettsfag o.l).

Du må være ferdig med matematikk R1 og du bør ha 4 eller bedre i standpunkt.

Elev som jobber med matte oppgave

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i et digitalt klasserom to ettermiddager i uken med obligatoriske e-leksjone som forberedelse til undervisningen (se hvordan det digitale klasserommet fungerer her). Undervisningen skoleåret 2019/2020 vil være på tirsdager og torsdager fra 16-17

Med undervisningen i kombinasjon med e-leksjoner og samskrivingsverktøy får du praktisert faget både skriftlig og muntlig med dine medelever og lærer. Alt du trenger er en PC med webkamera, headset med mikrofon og god internettilkobling

Oppstart

Undervisningen starter første uken i september - uke 35

Påmelding og opptak 

Du melder deg på via din skole eller på https://vfk.pameldingssystem.no/nettskolen-2019-20 for skoleåret 2019/2020.

Spansk nivå III

Spansk nivå III er for deg som ønsker å fordype deg i språket. Se videoen "hvorfor  lære spansk" her. Undervisningstilbudet inkuderer en språkreise til spennede Madrid, og det gir språkpoeng når du søker høyere utdanning. Les mer om språkpoeng her. 

Elevene kan komme fra hele Norge. Det spiller ingen rolle hvor du bor!

Bilde av Madrid

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i et digitalt klasserom to ettermiddager i uken med obligatoriske e-leksjone som forberedelse til undervisningen (se hvordan det digitale klasserommet fungerer her). I 2018/19 er undervisningen på tirsdager og torsdager kl.16-17 med noen små grupper utover dette som avtales med elevene. Undervisningen skoleåret 2019/2020 vil bli på tirsdager og torsdager kl.16.30-17:30, men det tas forbehold om endringer av undervisningstidspunkt.

Med undervisningen i kombinasjon med e-leksjoner og samskrivingsverktøy får du praktisert spansk både skriftlig og muntlig med dine medelever og lærer. Alt du trenger er en PC med webkamera, headset med mikrofon og god internettilkobling

Tilbudet inkluderer en språkreise til vakre Madrid i oktober. Her vil du få praktisert språket og oppleve den spanske kulturen. 

Oppstart

Felles oppstartssamling for alle nye elever 24. august

Undervisningen starter første uken i september - uke 35

Påmelding og opptak

Du melder deg på via din skole eller på https://vfk.pameldingssystem.no/nettskolen-2019-20 for skoleåret 2019/2020.

Tysk nivå III

Tysk nivå III passer for deg som ønsker å fordype deg i språket. Se videoen "hvorfor lære tysk" herUndervisningstilbudet inkuderer en språkreise til interessante Berlin, og det gir språkpoeng når du søker høyere utdanning. Les mer om språkpoeng her. 

Elevene kan komme fra hele Norge. Det spiller ingen rolle hvor du bor!

Bilde av Berlin

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen foregår i et digitalt klasserom to ettermiddager i uken med obligatoriske e-leksjone som forberedelse til undervisningen (se hvordan det digitale klasserommet fungerer her). I 2018/19 er undervisningen på mandager og onsdager kl.17-18. Undervisningen skoleåret 2019/2020 vil mest sannsynlig bli på mandager og onsdager kl.17.30-18:30

Med undervisningen i kombinasjon med e-leksjoner og samskrivingsverktøy får du praktisert tysk både skriftlig og muntlig med dine medelever og lærer. Alt du trenger er en PC med webkamera, headset med mikrofon og god internettilkobling

Tilbudet inkluderer en språkreise til flotte Berlin i oktober. Her vil du få praktisert språket og oppleve den tyske kulturen. 

Oppstart

Felles oppstartssamling for alle nye elever 24. august

Undervisningen starter første uken i september - uke 35

Påmelding og opptak

Du melder deg på via din skole eller på https://vfk.pameldingssystem.no/nettskolen-2019-20 for skoleåret 2019/2020.

Om formelle forhold

Nettskolen Vestfold er en avdeling ved Horten videregående skole, Norges mest moderne videregående skole med miljø og læring i fokus.

"Kunnskap gir muligheter"

Informasjon om formelle forhold vil dermed ligge på Horten videregående sin hjemmeside.

Vi har linket til noen viktige formelle forhold nedenfor:

Prøveplan for elever ved Nettskolen 2018/2019 finner du her.

Elever som ønsker å slutte i faget sitt må fylle ut søknad om fritak. Deretter sende skjemaet enten som dokument eller bilde til guro.huneide.hetland@vtfk.no. Ønsker du klage på din standpunktkarakter finner du skjemaet her

Om oss 

Norgeskart-ta fag der du bor

Nettskolen Vestfold er et ledende kompetansemiljø innen sanntidsundervisning i digitale klasserom og læringsstøttende teknologi. Vår visjon er å gjøre det mulig for elever i videregående skole (og ungdomsskole - Den virtuelle matematikkskolen) å "Ta fag der du bor!"

Sanntidsundervisning i digitale klasserom

Nettskolen Vestfold har siden 2012 erfaring med å flytte undervisning til digitale klasserom, drifte virtuelle skoler og kompetanseheve lærere til å ta i bruk disse metodene på best mulig måte. Det digitale klasserommet åpner opp for at elever fra hele Norge kan møtes i samme klasserom og få undervisning i fag egen skole ikke tilbyr. 

Læringsstøttende teknologi

Vi tilstreber å ha oversikt over hva som rører seg på markedet innen e-læring og læringsstøttene teknologi til enhver tid. Utfra denne kunnskapen tar vi avgjørelser på hva som er mest hensiktsmessig å bruke for å skape læring. E-leksjoner er en viktig del av vår didaktiske modell for å skape varierte innlæringsmetoder, og læreren får tilgang til læringsdata som fremmer individuelt tilpasset undervisning.

Eksterne prosjekter

Nettskolen Vestfold utfører et samarbeidsprosjekt for Udir som heter DVM (Den virtuelle matematikkskolen). Dette muligjør at elever i grunnskolen kan forsere undervisningen i matematikk 1T.

Nettskolen Vestfold driver rådgivning for offentlige instanser innen sanntidsundervisning i digitale klasserom og læringsstøttende teknologi. På grunn av vår spesialiserte kompetanse innen de to områdene har Nettskolen Vestfold hjulpet flere Fylker (kommuner, videregående skoler og høyskoler) med å ta steget fra ordinær undervisning til å digitalisere undervisningen og skolearbeidet.

Den spesialiserte kompetansen til Nettskolen Vestfold gjør oss til en ofte brukt foredragsholder på nasjonale og internasjonale fagkonferanser som OEB (Learning technology Germany), NKUL (Norges største møteplass for IKT i undervisning), SETT (Møteplass for moderne og innovativ læring), FuNKon (konferanse for utdanning, teknologi og utvikling) m.fl. 

Hvem er vi?

Pål Simen - leder på Nettskolen Vestfold

Pål Simen Hem – Daglig leder

Telefon: 33 07 90 62

Mobil: 93 22 99 00

Send e-post 

Pål Simen er ekspert på sanntidsundervisning i digtiale klasserom, og har gjennom mange år lært opp nettlærere, fylkesansatte og høyskoleansatte i hvordan drive en virtuell skole, og hvordan være en dyktig lærer i det digitale klasserommet. Han har jobbet med IKT og læring i ca. 20 år og har høgskoleutdanning elektronikk, økonomi, veiledning, IKT og PPU i fagkretsen. Pål Simen holder på å sluttføre en Masteroppgave innen IKT i læring på Høgskolen på Vestlandet, som handler om interaksjon i digitale klasserom. Han har jobbet på Nettskolen siden våren 2016.

Bilde av Guro H.H.

Guro Huneide Hetland - Prosjektleder og studiekoordinator

Telefon: 33 07 91 69

Mobil: 41 52 18 28

Send e-post

Guro er lektor i realfag og har prosjektlederansvar for et samarbeidsprosjekt med Oppland fylkeskommune og Høyskolen i Innlandet som skal digitalisere Voksenagronom-utdanningen. Guro er også studiekoordinator for Nettskolen Vestfold og har ansvar for elevopptak, eksamensavvikling og andre skoleadministrative arbeidsoppgaver

Bilde av Alexander Joyce

Alexander Joyce– IT pedagog

Telefon: 90 40 15 00

Send e-post 

Informasjon om Alexander, kommer fortløpende

 Bilde av Liv Tollefsjord

Liv Asborg Tollefsjord - systemansvarlig

Telefon: 33 07 92 54

Mobil: 97 71 58 48

Send e-post

Liv har ansvar for å utarbeide gode digitale løsninger som skal forenkle påmelding og informasjonsflyten hos Nettskolen. Hun skal blant annet gi elevene positiv opplevelse fra de melder seg på et fag til de sitter i det digitale klasserommet. Har en bachelorgrad i informasjonssystemer og IT-ledelse fra Universitetet i Sørøst-Norge, erfaring innen IT-administrasjon, og har tidligere jobbet i helsevesenet.

Kontaktinformasjon

Ønsker du å kontakte Nettskolen sender du en mail til nettskolen@vtfk.no. Vi hjelper deg så raskt vi kan. Besøksadresse: Strandpromenaden 33, 3181 Horten

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?