Toppidrett hest

Gå direkte til

Et unikt studiespesialiserende tilbud til deg som ønsker å satse på sprang eller dressur på et høyt nivå. Du vil få utvikle deg som rytter i et treningsmiljø som legger vekt på at toppidrett i sprang og dressur skal gi deg spenning, glede, utfordring og mestring.
Foto: Sissel Flo Nilsen

Dine mål og muligheter

Toppidrettstilbudet gir deg muligheter til å kombinere skolegang med din interesse for hest. Du vil møte dyktige trenere som legger til rette for at du kan utvikle deg til en toppidrettsutøver med fokus på planlegging, trening, holdninger, motivasjon og fellesskap.

Hesteanlegg og studentbolig

Melsom videregående skole har et av Norges flotteste hesteanlegg med 2 ridehaller og 92 stallbokser som er nye og moderne.Vi har store områder med ride- og kjørebaner og ridestier i skogen. Anlegget driftes av StallT. For spørsmål, ta direkte kontakt: StallT

Vi har studentbolig med ca. 90 plasser i dobbeltrom.

Opptaksprøve

Det er begrenset antall elevplasser med tilbud innen studiespesialisering toppidrett hest. Alle som melder sin interesse for dette tilbudet blir innkalt til en samling på skolen for å treffe trenerne, lærerne og for en omvisning på anlegget. I løpet av denne samlingen blir det gjennomført en samtale med hver enkelt for å kartlegge ferdigheter, interesser og motivasjon for studiespesialisering og toppidrett. 

Dette lærer du på Toppidrett hest

All idrettslig aktivitet skal bygge på idrettens verdigrunnlag, og opplæringen i programfaget toppidrett skal ivareta idrettens etiske og moralske verdier. Systematisk og målrettet trening for å øke prestasjonsevnen innebærer også bevisstgjøring om verdier og holdninger, og hvilke krav til livsstil og atferd som stilles til en toppidrettsutøver.

Toppidrett hest gir deg en bred kompetanse for videre studier. Du vil med andre ord kunne kombinere skolegang med en idrettskarriere.

Slik jobber vi

Gjennom alle tre årene har man faget Toppidrett.
Faget består av to timer basistrening og to økter ridetrening.

I Vg2 velger du om du vil gå realfagretning eller samfunnsfagretning.

Fag- og timefordeling

Fag og timer
Vg1 Fellesfag       Vg2 Fellesfag Vg3 Fellesfag
Norsk 4 Norsk 4 Norsk 6
Kroppsøving 2 Kroppsøving 2 Kroppsøving 2
Tysk 4 Tysk 4 (Tysk 5)*
Matematikk 5 Matematikk 3 Historie 4
Naturfag 5  Historie 2 Religion og Etikk 3
Engelsk 5    
Samfunnsfag 3    
Geografi 2    
     
Vg1 Programfag  Vg2 Programfag  Vg3 Programfag 
Toppidrett1 5  Toppidrett2 5 Toppidrett3 5
     
  Vg2 Realfagretning

Vg3 Realfagretning

  Kjemi1 5

Biologi2 5

  MatematikkS1 5

MatematikkS2 5

     
  Vg2 Samfunnsfag-
retning

Vg3 Samfunnsfag-
retning

  Psykologi1 5 

Entreprenørskap og
bedriftsutvikling2 5 

 

Meider og informasjons-
kunnskap 5

Markedsføring
og ledelse2 5

     
Sum 35 timer Sum 30 timer Sum 30 timer (35)*
   * Elever som ikke har hatt tysk på ungdomsskolen, må ha 5 timer tysk i Vg3

Bilder

Her kommer et bildegalleri

Publisert: 17.11.2017

Oppdatert: 07.03.2018