Agronomutdanning (nettbasert for voksne)

Gå direkte til

Melsom videregående skole tilbyr, i samarbeid med Studieforbundet næring og samfunn i Vestfold, nettbasert agronomutdanning for voksne.
Foto: Christer Ness

Dette er et tilbud til voksne som:

  • Ønsker å skaffe seg yrkesfaglig landbruksutdanning innenfor alle de fagområdene som er aktuelle for å drive egen gård, arbeide som husdyravløser, landbruksvikar eller er med på annet praktisk arbeid innen landbruk.
  • Ønsker landbrukskompetanse som et supplement til annen formell utdanning.
  • Ønsker å bygge opp formell kompetanse i kombinasjon med vurdering av realkompetanse.
  • Ønsker grunnleggende kunnskap, fordypning eller spesialisering innenfor enkelte fagfelt.
  • Ønsker mer kunnskap om natur- og miljøspørsmål.
  • Opplæringstilbudet er utformet slik at målene er identiske med de kompetansemålene som finnes innenfor utdanningsprogram for Naturbruk - Vg3 Landbruk.

Innhold

Høsten 2019 vil Melsom vgs tilby den nasjonale modellen for voksenagronomutdanning. Tilbudet er under planlegging.

Ta kontakt med skolen for mer informasjon

 

Linda Isolde Hiis

Studierektor Naturbruk og Arbeidslivstrening

e-post: lindaisoldh(a)vfk.no

Telefon: 926 09 265