Agronomutdanning (nettbasert for voksne)

Gå direkte til

Melsom videregående skole tilbyr, i samarbeid med Studieforbundet næring og samfunn i Vestfold, nettbasert agronomutdanning for voksne.
Foto: Christer Ness

Dette er et tilbud til voksne som:

  • Ønsker å skaffe seg yrkesfaglig landbruksutdanning innenfor alle de fagområdene som er aktuelle for å drive egen gård, arbeide som husdyravløser, landbruksvikar eller er med på annet praktisk arbeid innen landbruk.
  • Ønsker landbrukskompetanse som et supplement til annen formell utdanning.
  • Ønsker å bygge opp formell kompetanse i kombinasjon med vurdering av realkompetanse.
  • Ønsker grunnleggende kunnskap, fordypning eller spesialisering innenfor enkelte fagfelt.
  • Ønsker mer kunnskap om natur- og miljøspørsmål.
  • Opplæringstilbudet er utformet slik at målene er identiske med de kompetansemålene som finnes innenfor utdanningsprogram for Naturbruk - Vg3 Landbruk.

Innhold

Nettbasert agronomutdanning for voksne inneholder alle programfagene til Vg3 Landbruk:

Plante og husdyrproduksjon
Utmark og kulturlandskap
Gårdsdrift
Økologisk landbruk 1
Økologisk landbruk 2

Praktisk gjennomføring

Nettbasert agronomutdanning går over tre semestre.

Neste kurs: våren 2020.

Undervisningen er en kombinasjon av helgesamlinger (fredag/lørdag) på Melsom vgs og selvstudium. I løpet av ett år vil det være en samling pr måned. Det er ikke samlinger i juni, juli og august. Mellom samlingene skjer opplæringen og kommunikasjonen mellom elev og lærer via Its Learning. Its Learning er en læringsplattform med meldingssystem og et sted for informasjon, opplæringsmateriell og innlevering av oppgaver.

Lærekrefter

Det er eksperter innenfor fagfeltene som skal stå for undervisningen:

Karl Arnt Bårnes (sivilagronom/bonde)
Landbruksrådgivningen (Forsøksringen)
Faglærere ved Melsom vgs.

Inntakskrav

Ønsker du grunnleggende kunnskap, fordypning eller spesialisering innenfor enkelte fagfelt uten tanke på formell utdanning, er det ingen inntakskrav ut over at du må være fylt 20 år.

Er målet et vitnemål ved fullført utdanning, må du ha kompetanse i fellesfag. 5 års yrkeserfaring gir fritak fra kravet om fellesfag, dersom du er 25 år eller eldre (Forskrift til opplæringslovens §1-13, siste ledd) Videre må du ha Vg1 Naturbruk og Vg2 Landbruk og gartnernæring.

Realkompetansevurdering

Har du IKKE Vg1 Naturbruk og Vg2 Naturbruk kan du likevel bli Agronom og få vitnemål ved fullført utdanning, dersom du har realkompetanse tilsvarende Vg1 Naturbruk og Vg2 Landbruk og gartnernæring. Det er Vestfold fylkeskommune som står for realkompetansevurderingen. Ønsker du å bli realkompetansevurdert, fyller du ut søknadsskjema og krysser av for realkompetansevurdering. Vi tar kontakt med deg for å avtale nærmere hvordan realkompetansevurderingen vil foregå.

Pris

Kr. 4.000,- pr semester + læremidler.

Voksenrett

Dersom du ikke har fullført videregående skole, har du rett til videregående opplæring fra det året du fyller 25 år og får dekket kursavgiften og kostnader til læremidler. På bakgrunn av utfylte søknadsskjema vil vi ta kontakt med deg dette er aktuelt for. Du kan også ta kontakt med Vestfold fylkeskommune ved:

Susanne Hammernes: 33 34 41 47 e-post: susannemarh(a)vfk.no

Følger du kun enkelttemaer, blir prisen beregnet forholdsmessig.

Kursstart på nyåret 2020.

Søknadsskjema

 

Læreplan for Landbruk vg3

Spørsmål

Ta kontakt med Melsom vgs. v/Anders Østby
tlf: 41 55 26 50 eller epost: anderso(a)vfk.no

Studieforbundet næring og samfunn v/Elisabeth Larsen
tlf: 33 36 32 10 eller epost: Elisabeth.Larsen(a)bondelaget.no

 

Publisert: 04.12.2017

Oppdatert: 07.03.2018