Agronomutdanning (nettbasert for voksne)

Gå direkte til

Melsom videregående skole tilbyr, i samarbeid med Studieforbundet næring og samfunn i Vestfold, nettbasert agronomutdanning for voksne.
Foto: Christer Ness

Dette er et tilbud til voksne som:

  • Ønsker å skaffe seg yrkesfaglig landbruksutdanning innenfor alle de fagområdene som er aktuelle for å drive egen gård, arbeide som husdyravløser, landbruksvikar eller er med på annet praktisk arbeid innen landbruk.
  • Ønsker landbrukskompetanse som et supplement til annen formell utdanning.
  • Ønsker å bygge opp formell kompetanse i kombinasjon med vurdering av realkompetanse.
  • Ønsker grunnleggende kunnskap, fordypning eller spesialisering innenfor enkelte fagfelt.
  • Ønsker mer kunnskap om natur- og miljøspørsmål.
  • Opplæringstilbudet er utformet slik at målene er identiske med de kompetansemålene som finnes innenfor utdanningsprogram for Naturbruk - Vg3 Landbruk.

Innhold

Høsten 2019 vil Melsom vgs tilby den nasjonale modellen for voksenagronomutdanning. Tilbudet er under planlegging.

Ta kontakt med skolen for mer informasjon

 

Publisert: 04.12.2017

Oppdatert: 12.06.2018

Linda Isolde Hiis

Studierektor Naturbruk og Arbeidslivstrening

e-post: lindaisoldh(a)vfk.no

Telefon: 926 09 265