Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT)

Gå direkte til

Tonje Solberg Nilssen er skolens PPT rådgiverHvor finner du meg?

Jeg deler kontor med helsesøster og er stort sett å treffe på skolen annenhver mandag (partallsukene), og ellers ved behov.

Du kan også nå meg pr. e-post eller telefon de andre ukedagene:

Tlf.: 93097449

E-post: tonjesolben@vfk.no

Etter avtale kan jeg også treffes på mitt kontor i Nordyen 40, Tønsberg

Hva er PPT?

PPT skal bidra til at ungdom/elever/lærlinger/lærekandidater med rett til videregående opplæring får differensiert, tilrettelagt og tilpasset opplæring, samt personlig veiledning og råd i vanskelige livssituasjoner.

PPT samarbeider med lærere, rådgivere og helsetjenesten på skolen i forhold til oppfølging av elever og skolemiljø.


PPT har taushetsplikt vedrørende opplysninger vi får kjennskap til gjennom vårt arbeid.

Med en PPT-rådgiver kan du snakke om:

  • Faglige utfordringer
  • Skolemiljø
  • Personlige vansker

Velkommen!

Hilsen Tonje Solberg Nilssen