Eksamen

Gå direkte til

Eksamenskrav

Studieforberedende utdanningsprogram

Vg1

 Ca. 20 % av elevene skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk

Vg2

 Alle elever skal trekkes ut til eksamen i ett fag, skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. 

 Vg3

Alle elever skal opp til en obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål eller samisk som førstespråk. Eksamen i norsk sidemål er trekkfag. Dette gjelder også fagene norsk for elever med samisk som førstespråk, samisk som andrespråk, finsk som andrespråk og tegnspråk tekstskaping. Elever med fritak for vurdering i norsk sidemål skal trekkes ut i andre fag.
I tillegg til obligatorisk eksamen i norsk hovedmål eller samisk som førstespråk, skal elevene trekkes ut til:
• skriftlig eksamen i to fag.
• én muntlig, praktisk eller muntlig-praktisk eksamen.

 

Eksamensplan ST våren 2018

Eksamensplan HO våren 2018

 

Helse- og oppvekstfag

Alle elever på Vg2 og Vg3 skal opp til en obligatorisk tverrfaglig eksamen i programfag. I tillegg skal ca. 20% av elevene på Vg1 og Vg2 trekkes ut til eksamen i ett fag. Andelen på 20% skal ses over en to-års periode.

Påbygging til generell studiekompetanse (HOS)

I tillegg til den obligatoriske eksamen i norsk hovedmål (Vg3) skal elevene trekkes ut til en skriftlig eksamen og en muntlig eller muntlig-praktisk eksamen.

Studiedag

Elever får en studiedag før hver eksamen. Dersom eksamen har forberedelsesdag er denne å regne som studiedag.

Når elever tar fag som privatist gis det en studiedag for hver eksamensperiode (vår, høst) for eksamen uten forberedelsesdag.
Eksamen med forberedelsesdag kommer i tillegg.
Studiedag i forbindelse med privatisteksamen innvilges etter søknad til rektor.
Søknadsskjema
NB! Husk dokumentasjon på eksamensoppmeldingen (utskrift fra privatistweb).

Du kan lese mer om eksamen her

Nettbaserte hjelpemidler

Ved eksamen våren 2018 er det felles nettbaserte hjelpemidler for hele landet.
I tillegg vil fylkeskommunale lisensbaserte nettressurser være tilgjengelige.
For 7 fag vil det være åpent internett.

Oversikten over tilgjengelige nettressurser finnes på eksamenskontorets nettside
Det er kun disse nettressursene som vil være mulig å bruke ved eksamen, unntatt ved eksamen med åpent internett.

Muntlig eksamen

Muntlig eksamen blir i perioden fredag 8. juni til fredag 15. juni
Det legges ut kunngjøring når de endelige datoene for muntlig eksamen er klare.

Privatist

Du kan melde deg opp som privatist og ta eksamen i de fagene du ønsker.

En privatist melder seg til eksamen uten å være elev i faget. Du har selv ansvar for å melde deg i riktig fag, skaffe deg læreplan og nødvendig lærestoff. Eksamen tar utgangspunkt i læreplanen.

Eventuelle tidligere standpunkt- og eksamenskarakter i faget faller bort når privatister får eksamenskarakteren ført på vitnemålet.

For å få førstegangsvitnemål, kan ikke en elev erstatte et fag med et annet fag.

I språkfag må privatister ta eksamen både i muntlig og i skriftlig. Dette gjelder i språkfag der elever får en standpunktkarakter. I språkfag der elever får to standpunktkarakterer, en for skriftlig og en for muntlig, kan privatisten velge å gå opp i en av delene.

Privatister må opp til skriftlig og muntlig-praktisk eksamen i Biologi 2, Fysikk 2, Geofag 2, Informasjonsteknologi 2, Kjemi 2 og Teknologi og forskningslære 2.

Dersom du er elev ved en videregående skole og ønsker å melde deg til privatisteksamen, må du være forberedt på at eksamensdatoer kan kollidere ved eksamenstrekk. Du må da møte til eleveksamen. Eksamensavgiften for privatisteksamen vil dessverre ikke bli refundert.

Oppmelding til privatisteksamen skjer via internett på adressen:

htpps://www.privatistweb.no

Oppmeldingsperioder:

8. januar til 1. februar for våren

1. til 15. september for høsten

Det er ikke mulig å melde seg til eksamen etter fristen!

 

For 2018 er eksamensavgiften kr 1.084,- per eksamen i nye fag og fag som ikke er bestått og kr 2.170,- per eksamen dersom du har karakteren 2 eller bedre i faget fra før.

Mer informasjon om privatisteksamen finner du på eksamenskontorets hjemmeside

Du kan lese mer om privatisteksamen her

Publisert: 31.10.2017

Oppdatert: 21.03.2018