Reglement og avtaler

Gå direkte til

Her finner du reglement og avtaler som gjelder skolehverdagen ved NVS

Fravær

Den 23.06.16 fastsatte Kunnskapsdepartementet en ny fraværsordning for videregående skoler. Det betyr at det  vil være en grense for hvor mye elever kan være borte i et fag uten gyldig grunn (såkalt udokumentert fravær).

 

Krav om at fravær ikke blir ført på vitnemålet

Søknad om permisjon fra opplæringen

Rutine for fraværsføring i de videregående skolene i Vestfold

Informasjon om ny fraværsgrense 2016-17

Midlertidig unntak fra fraværsreglene

Praktisering av ny fraværsgrense NVS

 

Felles reglement og avtaler for alle videregående skoler i Vestfold

Gratis læremidler

Avtale om lån av gratis læremidler 

Leieavtaler og regler IKT

Ordensreglement for alle videregående skoler i Vestfold fylkeskommune

 

Særbestemmelser ved Nøtterøy VGS

Ordensreglement - loale bestemmelser

Husregler ved NVS

Ordensregler - Læringssenteret ved NVS (kommer)

 

Klager

Klagerett lovdata

Rutine for klage på undervisning

Klage på standpunktkarakter

Skjema for klage på standpunktkarakter