Skolestart

Gå direkte til

Her finner du oversikt over alt som er nyttig å vite før skolestart. Siden oppdateres fram til skolestart.

Første skoledag

Mandag 20. august er første skoledag.

Alle VG1-elever møter kl. 09:00 i skolens kantine. Kantina ligger rett innenfor hovedinngangen. Inngang D.
Alle VG2 og VG3 elever møter samme sted kl.11:00.

Finn fram

Informasjon fra kontoret

Velkomsthilsen fra rektor
              

Alle VG1-elever får to brev fra skolen med informasjon. Det ene er et velkomstbrev, og det andre gjelder valg av matematikk. Du finner begge brevene her.

Velkommen

Informasjon om valg av matematikk VG1 ST.
OBS: Vær oppmerksom på at det skal leveres en svarslipp til kontaktlærer ved skolestart

Elevskap

På kontoret vil du få tilgang til et låsbart skap som du for eksempel kan legge PC og bøker i.
Lås må du ordne selv.
Skapet kan beholdes fram til sommeren. Da må det tømmes pga vasking.

Elevkort

VG1 og nye elever i VG2 og VG3

Nytt av året er at alle VG1-elever og nye elever vil få tilgang på et digitalt elevkort gjennom appen Its Me ID.
Appen må lastes ned til telefonen din. Når PC er utlevert vil du få en Feide-bruker, og denne skal brukes når du logger deg inn på Its Me ID. "Kortet" kan både brukes som ID og som lånekort. Du får også utdelt et internt elevkort på Læringssenteret når du kommer for å låne bøker.  Dette kan du bruke som kopieringskort og lånekort.

Last ned appen Its Me ID, og ha den klar når du og klassen din skal hente bøker på Læringssenteret.

Etter at fotografen har vært på skolen i september vil bildet av deg dukke opp på kortet på appen som da kan brukes  som skolebevis f.eks på offentlig kommunikasjon.

Ønsker du ikke å bruke appen som ID så ta kontakt med Læringssenteret.

 VG2 og VG3

Dere som allerede har elevkort fra skolen, får ny gyldighetsoblat på kortet når dere kommer til Læringssenteret for å låne lærebøker. Husk å ta med lånekort og bokkontrakt og sjekk når din klasse skal komme.

 

Elevkortet som skolebevis:

Går du i vg2 eller vg3 har du et elevkort som er gyldig som skolebevis og ID så lenge du har en gyldig oblat på.
Dvs. et klistremerke med 2018-2019 på.

Elever i VG1 og nye elever vil kunne bruke appen Its Me ID som skolebevis og ID så fort det har kommet bilde på.

Hvis du ikke har en smarttelefon vil det kunne produseres et fysisk skolebevis. Ta kontakt med Læringssenteret.

Elevkortet som utskriftskort - scanne, skrive ut og kopiere.
Elever med trykte kort (vg2 og vg3) kan bruke dette på alle kopieringsmaskiner. Elever med Its Me ID må bruke sitt interne elevkort. Kopimaskinen leser ikke strekkoder.

Hvordan gjør du det?

Etter at du har trykket "skriv ut" på PC-en din, går du til kopimaskinen og legger kortet på den elektroniske paden på høyre side av maskinen. Første gang du gjør dette må du taste inn Feide-innloggingen din. Neste gang husker maskina deg, og det holder med å legge kortet på paden.

Elevkortet som lånekort

For å låne på Læringssenteret, må du ha med elevkort. Du kan bruke et fysisk eller digitalt lånekort, eller appen Its Me ID.  For å bruke utlånsautomaten, bruker du strekkoden på forsiden av kortet og taster inn PIN-koden du laget da du fikk utdelt kortet.

Mistet eller ødelagt elevkort:

Hvis du mister eller ødelegger kortet ditt (vg2 og vg3), må du komme til skranken på Læringssenteret så får du hjelp med å bestille et nytt. Det koster kr.100,-
Når kortet er klart får du en sms fra Læringssenteret om at kortet kan hentes der.
Hvis du ønsker et digitalt kort, Its Me ID, koster det kr. 35,-

Elev-PC

Alle elever ved videregående skoler i Vestfold fylkeskommune får leie bærbar PC. Det er ikke anledning til å benytte egen privat PC eller eget nettbrett i undervisningen ved skolene.

Alt du trenger å vite om PC, passord, sikkerhet, programvare osv finner du under fanen IKT

Før du får utlevert PC må du levere en signert PC-avtale.
Utdeling av PC vil foregå onsdag 22. Du vil få beskjed når din klasse skal hente PC.

 

Lærebøker (gratis læremidler)

I Vestfold fylkeskommune er ordningen med gratis læremidler organisert ved at de videregående skolene låner ut alle nødvendige læremidler til elevene. Lærebøkene er skolens eiendom og lærebøkene skal etter skoleårets slutt, eller ved avbrutt skolegang, straks leveres tilbake i tilfredsstillende forfatning.

Les mer om gratis læremidler her

Før du får utlevert bøker må du levere en signert bokkontrakt. Skriv ut kontrakten, få den signert av foresatte hvis du er under 18 år, og ta den med når du sammen med klassen din kommer til Læringssenteret for å låne bøker. Det vil skje den første skoleuka. Husk at også vg2 og vg3-elever må levere bokkontrakt.

Lånekassen

Lånekassen gir etter bestemte regler utdanningsstøtte i form av utdanningsstipend og lån. Kontoret gir deg nærmere opplysninger om dette.
Lurer du på noe om lån og stipend?
nettsidene til Lånekassen finner du all den informasjonen du trenger
Husk å søke om utstyrsstipend

Skoleruta, ringetider, parkering, skoleskyss mm.

Du finner alt du trenger å vite på denne siden. Timeplanene vil bli tilgjengelig etterhvert.