Skolestart

Gå direkte til

Her finner du oversikt over hva som er nyttig å vite før skolestart.

Elevskap

På kontoret vil du få tilgang til et låsbart skap som du for eksempel kan legge PC og bøker i.
Lås må du ordne selv.
Skapet kan beholdes fram til sommeren. Da må det tømmes pga vasking.

Elevkort

Du får utdelt elevkort på Læringssenteret en av de første dagene i skoleåret.  Dette kan du bruke som ID-kort, kopieringskort og lånekort.

Elever som allerede har elevkort fra skolen (vg2 og vg3), må komme til læringssenteret for å få årets oblat - et klistremerke som viser at kortet er gyldig dette skoleåret.

Elevkortet har flere funksjoner:

  • Skolebevis (obs gyldig oblat)
  • Utskriftskort
    Du bruker kortet når du skal skrive ut, scanne eller kopiere. Etter at du har trykket "skriv ut" på PC-en din, går du til kopimaskinen og legger kortet på den elektroniske paden på høyre side av maskinen. Når du er logget inn vil dine dokumenter kunne skrives ut. Du må også logge inn for å scanne og kopiere.
  • Lånekort
    For å låne på læringssenteret, må du ha med elevkortet, eller du kan bruke et digitalt lånekort. Både elevkortet og det digitale lånekortet kan du bruke på utlånsautomaten. For å bruke utlånsautomaten, bruker du strekkoden på forsiden av kortet og taster inn PIN-koden du laget da du fikk utdelt kortet.
Mistet eller ødelagt elevkort:

Hvis du mister eller ødelegger kortet ditt må du selv skaffe deg et nytt.
Gå først til skranken på Læringssenteret for å få pinkode og passord og gå deretter inn på www.ariel.no for å bestille et nytt elevkort. Dette koster kr.100,- Når kortet er klart får du en sms fra Læringssenteret om at kortet kan hentes der.

Elev-PC

Alle elever ved videregående skoler i Vestfold fylkeskommune får leie bærbar PC. Det er ikke anledning til å benytte egen privat PC eller eget nettbrett i undervisningen ved skolene.

Alt du trenger å vite om PC, passord, sikkerhet, programvare osv finner du under fanen IKT

Lærebøker (gratis læremidler)

I Vestfold fylkeskommune er ordningen med gratis læremidler organisert ved at de videregående skolene låner ut alle nødvendige læremidler til elevene. Lærebøkene er skolens eiendom og lærebøkene skal etter skoleårets slutt, eller ved avbrutt skolegang, straks leveres tilbake i tilfredsstillende forfatning.

Les mer om gratis læremidler her

Lånekassen

Lånekassen gir etter bestemte regler utdanningsstøtte i form av utdanningsstipend og lån. Kontoret gir deg nærmere opplysninger om dette.
Lurer du på noe om lån og stipend?
nettsidene til Lånekassen finner du all den informasjonen du trenger
Husk å søke om utstyrsstipend