Innovasjonslinjen (studieforberedende)

Gå direkte til

Skolen tilbyr fra høsten 2017 en ny og unik vei til studiekompetanse. Ved å kombinere entreprenørskap, innovasjon og teknologi, vil vi gi elevene mulighet til å tilegne seg kunnskap og erfaringer i kontakt med næringslivet. Innovasjonslinjen er 3-årig.

Morgendagens arbeidsplasser

Prosessen med å etablere en bedrift og utvikle produkter og tjenester fra idestadiet til det benyttes av kunden, er sentralt. På Innovasjonslinjen har du mulighet til å skape noe nytt og eget sammen med andre. Det vi vet om fremtiden er at arbeidslivet krever teknologiforståelse og problemløsningsevne. I tillegg må vi bli enda bedre til å kommunisere med andre, også internasjonalt.

Hva lærer du 

Vi står nå overfor det grønne skiftet hvor samfunnet må omstille seg og fokusere mer på nye løsninger rundt miljø, bærekraft og teknologiutvikling. Elevene på Innovasjonslinjen vil arbeide med innovasjoner knyttet til dette. Ledelse og personlig utvikling blir gjennomgående alle tre årene. Ofte  er det enkeltmennesker og deres holdninger og stå-på-vilje som tar verden videre.

Hvordan jobber vi

For å få dette til, legges det vekt på nye pedagogiske prinsipper. Læringen skjer ikke nødvendigvis i et tradisjonelt klasserom, men på alternative opplæringsarenaer. Bruk av teknologi, tverrfaglighet og læring i møte med mennesker utenfor skolen vet vi skaper utvikling hos unge mennesker.

 

For spørsmål ta kontakt med avdelingsleder Arild Nordahl Johnsen, tlf 480 04 525, arildj[at]vfk.no

 
  Fagvg1vg2vg3sum
Fellesfag Religion og etikk     3 3
  Norsk 4 4 6 14
  Matematikk 5 3   8
  Naturfag 5     5
  Engelsk 5     5
  2. fremmedspråk 4 4   8
  Samfunnsfag 3     3
  Geografi 2     2
  Historie   2 4 6
  Kroppsøving 2 2 2 6
Sum fellesfag   30 15 15 60
Programfag Entreprenørfag 1+2 2* 3* 5* 10
  Samfunnsgeografi 3* 2*   5
  Programfag til valg   5** 5** 10
  Programfag til valg   5** 5** 10
Sum programfag   5 15 15 35
Totalt timetall   35 30 30 95

 

**Valgfrie programfag

Matematikk S, engelsk, markedsføring og ledelse, historie og filosofi, psykologi, politikk og menneskerettigheter, sosiologi og sosialantropologisosialkunnskap, rettslære, samfunnsøkonomi, økonomistyring, økonomi og ledelse

Matematikk R, Fysikk, Kjemi, Biologi, Informasjonsteknologi

 

 Se film om studietilbudet her

Last ned brosjyre i PDF format her

Les mer om entreprenørskap som satsningsområde her