Nøtterøy International Programme - NIP (studieforberedende)

Gå direkte til

Liker du engelsk? Interesserer du deg for globale temaer? Kunne tenkt deg å være med på utveksling til Irland?

Hva er NIP?

NIP er et tilbud på vg1, studiespesialisering. Elevene følger samme fag som vanlig studiespesialisering, men undervisningen foregår på engelsk ikke bare i fellesfaget engelsk, men også i fagene samfunnsfag og naturfag. I disse fagene fokuseres det på globale og aktuelle temaer, og på tverrfaglighet.

Hvordan jobber vi?

Et godt og trygt klassemiljø er viktig. Vi fokuserer på at elevene raskt skal bli kjent med hverandre. Fra første dag snakker vi engelsk sammen, og vi har fokus på inkluderende og åpen holdning. Gjennom året ønsker vi å få til utveksling, og elevene må da forberedes på å bli kjent med andre kulturer, og også bli mer bevisst på egen kultur.

Hva vil jeg oppleve?

Siden NIP ble startet høsten 2014 har vi hatt et samarbeid med Adamstown Community College i Dublin. Elevene har i høstsemesteret dratt på utveksling og bodd hos vertsfamilier. Etter jul har vi tatt imot de irske elevene og lærerne her på Nøtterøy. For skoleåret 18/19 søker vi om Erasmus+ midler og håper å få støtte til spennende prosjekt og utveksling for de neste to årene.

Valgmuligheter etter NIP

Elever som har gått NIP linjen vil i større grad ha styrket sine engelsk kunnskaper og de vil ha fått oppleve møte med andre kulturer. Dette vil gjøre elevene bedre rustet til å senere dra på utveksling, kanskje allerede i vg2, eller i løpet av videre studier. Elever som fortsetter studiespesialisering vil være godt forberedt hvis de velger engelsk programfag videre. Siden naturfag er blitt undervist i på engelsk, vil elevene også ha fått erfaring med det å studere realfag på engelsk. I videre studier vil man i stor grad møte pensum skrevet på avansert engelsk. Ved å velge NIP får elevene styrket sin kunnskap på viktige områder: det engelsk språk, globale og aktuelle emner og økt kulturell forståelse.

 

Mer informasjon og bilder finner du her