Kjekt å vite før skolestart 20.august

Her finner du informasjonen du trenger

VELKOMMEN SOM ELEV VED RE VIDEREGÅENDE SKOLE.

Vi håper du vil finne deg til rette og trives ved skolen.

Skolen starter MANDAG 20. AUGUST 2018.

Elever på vg1 møter i Ramneshallen kl. 08.10.
Elever på vg2 møter i Ramneshallen kl. 09.15.
Elever på vg3 møter i Ramneshallen kl. 10.15.

 Første skoledag varer frem til kl 14.35.  

SKOLESKYSS

Bussavgang vanlige skoledager er ca kl. 14.45.

I Vestfold er det en ordning med busskort. Elever som bor vest eller nord for E-18 ("innafor E-18") får gratis buss til og fra skolen dersom de har mer enn 6 km reiseavstand til skolen. Disse elevene kan på lik linje med andre kjøpe Ungdomskort i tillegg. For mer informasjon:  www.vkt.no  Elever som har rett til gratis skoleskyss søker selv om busskort digitalt. Dette gjøres inne på https://www.vkt.no/Skoleskyss/MinSkyss
Husk å lese regler for gratis skyss før du søker! Regelverk og klageadgang

GRATIS LÆREMIDLER - PC OG BØKER

I videregående opplæring er det gratis læremidler. Lærebøker blir utlevert de første skoledagene. Alle elever får utlevert bærbar PC. Les mer om elev-pc på skolens hjemmeside http://vfk.no/elevpc. Her finner du også all informasjon om digital betaling av PCen.

Skriv ut kontrakter (Gratis læremidler og PC-kontrakt), signér og ta med 1. skoledag. Husk også signatur fra foresatte. Reglement og leieavtale for PC finner du bak denne lenka. Dersom du skal begynne i VG1 eller har gått VG1 eller VG2 på en skole utenfor Vestfold, må du skrive under kontrakt for å få låne skolebøker. Kontrakten finner du her.

Underskriftskjema for lest reglement

LÅN OG STIPEND

For mer informasjon: www.rvs.vfk.no  eller www.lanekassen.no

FOTOGRAFERING

Portrettbilder blir tatt av Vg1 og Vg3 + nye elever på Vg2 den 27. og 28. august.
Klassebilder og gruppebilder tas 10., 11. og 12. september.

ARBEIDSMATERIELL

Du får nærmere informasjon om behov for spesialutstyr når du kommer på skolen.

ELEVSKAP

Du finner informasjon om skap her.

Er du forhindret fra å møte første skoledag, må du gi skolen beskjed, ellers kan du miste skoleplassen din.


Dersom du har spørsmål, må du gjerne ringe oss på telefonnummer 33 30 66 30 eller e-post re.vgs@vfk.no 


NEDLASTBAR INFORMASJON

 Her finner du velkomstinformasjonen som PDF

Informasjon Bygg- og anleggsfag Vg1 og Vg2

Informasjon Helse- og oppvekstfag Vg1    Vg2 Helsefagarbeider   Vg2 Barn- og ungdomsarbeider

Informasjon Idrettsfag Vg1

Informasjon Studiespesialiserende Vg1