Utlånsreglement

Gå direkte til

Utlån til elever og ansatte av skolebibliotekets materiale

Vanlig utlånstid er 4 uker. Lånet kan fornyes for 4 uker av gangen. Kontakt biblioteket for å fornye et lån. Lånet fornyes inntil 2 ganger dersom ingen står på venteliste.

Ved for sen innlevering blir det sendt ut purring. Etter at 3 purringer er sendt ut uten at boka er innlevert, blir det sendt et erstatningskrav til låneren. Innbetalingsfrist er én (1) måned. Deretter går kravet til inkasso.

Erstatningskrav

Bibliotekets bøker erstattes etter fastsatte takster. Erstatningskrav for gratis læremidler er dagens innkjøpspris minus skolens rabatt.

Utlån til elever av gratis læremidler

Gratis læremidler lånes ut for ett -1 - skoleår av gangen. Innlevering til biblioteket skjer etter egen plan ved skoleårets slutt. Eleven har ansvar for at bøkene registreres innlevert. Ta kontakt med bibliotekaren ved innlevering.

Lærebøker som ikke er levert innen siste skoledag vil bli regnet som tapt. Ei uke etter purring vil det bli sendt ut regning for bøkene.