Eksamen

Fylkeskommunen har ansvar for eksamen for elever i videregående skole, privatister og praksiskandidater på videregående nivå.
De videregående skolene sørger for gjennomføring av eksamen for elever, eksamenskontoret sørger for gjennomføring av eksamen for privatister.

Har du spørsmål om eksamen, ta gjerne kontakt.

Kontakter

Gunn Torild Holtan

   Gunn Torild Holtan    Tlf: 33 30 66 50

  e-post: gunnh(at)vfk.no

Du kan også kontakte Eksamenskontoret i Vestfold: eksamenskontoret(at)vfk.no
Du kan ringe eksamenskontoret mandag - fredag kl. 08.30-11.30 Telefon 33 34 42 05
Besøksadresse: Stoltenbergsgate. 38, 3126 Tønsberg
Postadresse: Svend Foynsgate 9, 3126 Tønsberg