Eksamen

Gå direkte til

Fylkeskommunen har ansvar for eksamen for elever i videregående skole, privatister og praksiskandidater på videregående nivå.
De videregående skolene sørger for gjennomføring av eksamen for elever, eksamenskontoret sørger for gjennomføring av eksamen for privatister.

Har du spørsmål om eksamen, kan du ta kontakt med skolens eksamensansvarlige:
Gunn Torild Holtan gunnh(at)vfk.no
Telefon: 33 30 66 50

Du kan også kontakte Eksamenskontoret i Vestfold: eksamenskontoret(at)vfk.no
Du kan ringe eksamenskontoret mandag - fredag kl. 08.30-11.30 Telefon 33 34 42 05
Besøksadresse: Stoltenbergsgate. 38, 3126 Tønsberg
Postadresse: Svend Foynsgate 9, 3126 Tønsberg

 Eksamensdatoer vår 2018

Kunngjøring av skriftlige eksamenstrekk våren 2018: Tirsdag 15. mai fra kl 09.00 (egen plan kommer)

Skolens eksamensplan våren 2018

Eksamensplan for alle sentralgitte eksamener  ligger på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Før eksamen

Studiedag før eksamen 

Søknad om tilrettelegging ved eksamen

Søknad om å erstatte 2. fremmedspråk med morsmål

Retningslinjer for eksamenstrekk i Kunnskapsløftet

 

Oppmelding til særskilt, ny eller utsatt eksamen

Ny eksamen
Dersom du får karakteren 1 ved ordinær eksamen, har du ifølge forskrift til opplæringsloven rett til ny eksamen i faget ved første anledning. Du beholder da standpunktkarakteren i faget. Du betaler ikke eksamensavgift. Dersom du er Vg3-elev og er ferdig med dine 3 obligatoriske år, vil ny eksamen føre til at du ikke får førstegangsvitnemål. Du må selv gi beskjed til skolen at du ønsker å gå opp til særskilt eksamen. Dersom du ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må du ta faget som privatist. Standpunktkarakter i faget faller bort. Du må selv betale eksamensavgiften.

Særskilt eksamen
Dersom du får karakteren 1 i standpunkt og ikke er trukket ut til eksamen i faget, har du rett til særskilt eksamen. Dette gjelder også i fag det ordinært ikke blir avholdt eksamen i. Består du særskilt eksamen, beholder du førstegangs-vitnemålet. Du betaler ikke eksamensavgift.
Dersom du ikke går opp til eksamen i faget ved første mulighet, må du ta faget som privatist.
Det presiseres at særskilt eksamen ikke gjelder for deg med IV. Særskilt eksamen avholdes normalt samtidig med ny og utsatt eksamen.

Utsatt eksamen
Du har rett til utsatt eksamen når du kan dokumentere fravær ved ordinær, særskilt eller ny eksamen. Gyldig fravær til eksamen er i forskrift til opplæringsloven definert på følgende måte: "Fråvær ved eksamen blir rekna som dokumentert når eleven eller privatisten er hindra frå å møte til eksamen, hindringa er uføreseieleg og han eller ho elles ikkje kan lastast for hindringa."

Du må legge fram dokumentasjon for fraværet. Dersom du har rett til utsatt eksamen i trekkfag, skal det trekkes på nytt. Retten til ny og utsatt eksamen gjelder ved første påfølgende eksamen. Består du utsatt eksamen, beholder du standpunktkarakteren i faget og førstegangsvitnemålet. Dersom du ikke går opp til første påfølgende eksamen, må faget tas som privatist, og eventuell standpunktvurdering bortfaller.

Hvordan foregår eksamen?
Kontakt eksamensansvarlig 

Gunn Torild Holtan

   Gunn Torild Holtan
   Tlf: 33 30 66 50

  e-post: gunnh@vfk.no

Publisert: 20.02.2018

Oppdatert: 19.03.2018