Elevrådet

Elevrådet er uttrykk for elevdemokrati på skolen.

Elevrådet skal sørge for at elevdemokratiet i skolen fungerer. Ifølge Opplæringsloven skal hver skole ha et elevråd. Elevrådets fremste oppgave er å jobbe for å skape et godt sosialt fellesskap og utvikle arbeids- og læringsmiljøer der elevenes rettigheter ivaretas. Elevrådsstyret er representanter i skolemiljøutvalget. Dette er elevens høyeste medvirkningsorgan, og er rådgivende for rektor.

Elevrådet på Re videregående skole består av tillitsvalgte fra hver klasse på skolen. Vi har plenumsmøter med alle de tillitsvalgte omtrent annenhver måned. I tillegg til det har vi et styre som har møter annenhver uke. Elevrådet har to representanter fra skolen i fylkeselevrådet. Dette skoleåret er det George Amechi Inali og Mathias Hvam Bettum som er representanter. Fylkeselevrådet er sammensatt av representanter fra alle videregående skoler i fylket. Ta kontakt på Itslearning eller via e-post.

Bildet viser elevrådet for skoleåret 2017/2018. Øverst fra venstre: Lars Andreassen, George Amechi Inalu, Mathias Hvam Bettum, Nicoline Preus Kvernberg, Sinikka Haare Myrvang, Shoaib Mansori. Nederst fra venstre: Emilie Fremstad Roås, Sigrid Alice Kulleseid, Lena Aamodt Vegger, Hanna Brendstuen