For foresatte

Gå direkte til

Klikk deg inn på det punktet du ønsker informasjon om i menyen til venstre.

Skolestart 2018-19

Informasjon til foresatte - blir oppdatert

Velkommen som elev
Rom første skoledag
Skoleskyss ved skolestart
Utdeling av skolebøker
Alt om skoleskyss finner du her
Elevskap
Gratis læremidler
Lånekasse
IKT-standard i Vestfold fylkeskommune
Opplæringspakke IKT
PC-kontrakt og regler
Klassens time
Regler og rutiner

Kontaktlærere 2017/18                                                                    

  Kontaktlærere

Halvårsplan

 Halvårsplan vår 2018

 Fagdag

Vi har fagdager på Studiespesialisering og Idrettsfag. Da har elevene opplæring i samme fag hele dagen. Aktivitetene vil variere: prosjektarbeid, prøve, ekskursjon, foredrag og mye mer.

Fagdager for Vg1 er fra 4. til og med 8. time (toppidrettsøkta går fra 1. til og med 3. time). Fagdager for Vg2 og Vg3 er fra 1. til og med 8. time.

Fagdagplan vår 2018

 Endring av kontaktinfo

Om endring

Dersom en elev skal endre sin kontaktinfo, skal dette meddeles skolens administrasjon. Endringer skal dokumenteres og være i tråd med registrerte opplysninger i folkeregisteret.
Kopi av brevet fra folkeregisteret journalføres av skolen. Skolen endrer adressen i sine administrative systemer. Inntakskontoret har ansvar for endring av adressen i VIGO.
OBS:
Inntil dokumentasjon foreligger sendes post til gammel adresse.

Nytt navn - endring av navn

Kopi av brevet fra folkeregisteret eller kopi av pass eller lignende leveres skolen. Skolen endrer navnet i sine administrative systemer.

Skolearena

Tilgang Skolearena

Klikk på lenkene for å finne brukerveiledningen og innloggingen til Skolearena

Foresattilgang

Brukerveiledning til SkoleArena

Her kan  du logge inn på SkoleArena