For foresatte

Gå direkte til

Informasjon for foresatte

Klikk deg inn på det punktet du ønsker informasjon om i menyen til venstre.

Foresattmøter september 2018

Informasjon om foresattemøter Vg1, Vg2 og topp/bredde i Vg3

Vg1 tirsdag 11.september kl. 18:30

Vg2 torsdag 13.september kl: 18:30

Vg2 og Vg3: For de av dere som har elever som skal på treningsleir i november vil det være
 en kort informasjon kl. 17.30 i kantina den 13.september.

Program Vg1 og Vg2:

  • Rektor ønsker velkommen til vår skole og nyttskoleår! Deretter fortsetter møtet klassevis på klasserom.
  • Kontaktlærerne presenterer seg
  • Kort informasjon om fag og aktiviteter
  • Fagdager
  • Informasjon om fravær og forsentkomming
  • Eventuelt

 Vi har ikke satt opp konferansetimer på dette møtet, men vil komme tilbake til dette i oktober.

Skulle du/dere likevel ha ønske om en kort samtale med kontaktlærer allerede nå, vil det selvsagt være mulighet for det etter møtet. Som hovedregel vil vi at eleven alltid deltar på slike møter, da eleven er den sentrale person i sitt læringsarbeid. Noter nederst på arket hvis det er ønskelig med en slik samtale. Vi ser det som viktig for elevens læring og måloppnåelse at hjem/skole kjenner hverandre best mulig og har et godt samarbeid.

 Vi ønsker deg/dere hjertelig velkommen.

Skolestart 2018-19

Informasjon til foresatte

Velkommen som elev

Ekstrabusser til Tønsberg

Alt om skoleskyss finner du her
Elevskap
Gratis læremidler
Lånekasse
IKT-standard i Vestfold fylkeskommune
Opplæringspakke IKT
PC-kontrakt og regler
Klassens time
Regler og rutiner
Nyttige skjemaer
Kontaktlærere skoleåret 2018-19

Tirsdag 11.september kl. Kl 18.30:
Foresattemøter Vg1
Torsdag 13.september kl. 17:30
Foresattmøte toppidrett/breddeidrett Vg2+3
Kl. 18:30 Foresattmøter Vg2                       

 

Halvårsplan

 Halvårsplan høst 2018

 Fagdag

Vi har fagdager på Studiespesialisering og Idrettsfag. Da har elevene opplæring i samme fag hele dagen. Aktivitetene vil variere: prosjektarbeid, prøve, ekskursjon, foredrag og mye mer.

Fagdager for Vg1 er fra 4. til og med 8. time (toppidrettsøkta går fra 1. til og med 3. time). Fagdager for Vg2 og Vg3 er fra 1. til og med 8. time.

Fagdagplan vår 2018 kommer

 Endring av kontaktinfo

Om endring

Dersom en elev skal endre sin kontaktinfo, skal dette meddeles skolens administrasjon. Endringer skal dokumenteres og være i tråd med registrerte opplysninger i folkeregisteret.
Skolen endrer adressen i sine administrative systemer. Inntakskontoret har ansvar for endring av adressen i VIGO.
OBS:
Inntil dokumentasjon foreligger sendes post til gammel adresse.

Nytt navn - endring av navn

Kopi av brevet fra folkeregisteret eller kopi av pass eller lignende leveres skolen. Skolen endrer navnet i sine administrative systemer.

Skolearena

Tilgang Skolearena

Klikk på lenkene for å finne brukerveiledningen og innloggingen til Skolearena

Foresattilgang

Brukerveiledning til SkoleArena

Her kan  du logge inn på SkoleArena