Regler og rutiner

Kildesortering

Slik gjør vi på Re vgs

 

Avfallet sorteres ved første behandling.
Hovedregel: Vi sorterer avfall i papir/papp, matavfall, plast og restavfall.
Det finnes miljøstasjoner i alle korridorer.
Hver enkelt person har ansvar for å legge eget søppel i beholdere på nærmeste miljøstasjon.
På undervisningskjøkkenet har brukerne ansvar for å bringe avfallet til en miljøstasjon. Matavfall skal ut.

Farlig avfall og EE-avfall: Kontakt teknisk leder:  Arild Andreassen            
Spraybokser, maling, lim, lakk  og batterier er eksempler på farlig avfall.

Fraværsreglement

Les mer her

Kommer