Lektor2

Gå direkte til

Re vgs er Lektor2-skole.

At Re VGS er lektor2-skole vil si at vi gjennomfører realfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet. Lektor 2 er en nasjonal realfagssatsing, der nærmere 250 skoler på landsbasis deltar. Prosjektene gjennomføres som oppdrag fra bedriftene til elevene.

For tiden har vi to Lektor2-prosjekter i gang:

  • Kartlegging av vegetasjon i Gullkronene – på oppdrag fra Fylkesmannen i Vestfold. Gjennomføres av VG1 Naturfag, eventuelt også matematikk 2P. 
  • Overvannsproblematikk – på oppdrag av Asplan Viak, Tønsberg. Gjennomføres av matematikk 1P.

Mer info om prosjektene? Kontakt fagansvarlig realfag Siv Elise Karlsen.