Idrettsfag

Gå direkte til

Ønsker du å kombinere utdanning og idrett?

Re videregående skole har siden 1983 hatt et idrettsfaglig tilbud til sine elever. I dag har vi ca 180 elever på utdanningsprogrammet for idrettsfag.

Vi er nå en av landets største videregående skoler med et idrettsfaglig tilbud.

Utdanningsprogrammet Idrettsfag gir generell studiekompetanse og muligheter for videre studier ved høgskoler og universiteter.

Skolen disponerer mange flotte idrettsanlegg. Vi er rundt 20 idrettsfaglærere som til sammen underviser i mange idretter. De fleste lærerne har jobbet ved skolen i mange år og har utviklet en solid faglig og pedagogisk plattform.

Re videregående skole er kjent for sitt gode læringsmiljø og elevene trives godt.

Programfag er spesielle fag for det utdanningsprogrammet og programområdet du velger. I utdanningsprogram for idrettsfag har vi 4 felles programfag.

Publisert: 31.10.2017

Oppdatert: 06.03.2018

Kontakt studierektor ID

Telefon: 33 30 66 36

Studierektor ID