Skolestart 20 august

Vi er i gang!

Vi har en litt annerledes skolestart den første uka dette skoleåret, med spesielt fokus på livsmestring og positivt miljø.

Det blir spennende å se på elevundersøkelsen om det gir noen positive utslag :-)