Eksamen

Gå direkte til

Her finner du viktig informasjon om eksamen, blant annet oppmeldingsfrister, eksamensdatoer og tilrettelegging til eksamen.

Har du spørsmål om eksamen, ta kontakt med skolens eksamensansvarlige:

Bente Saue

Epost: mailto:bentesa@vfk.noTelefon: 33 78 50 24

Skriftlig eksamen

Eksamen med forberedelsesdag

I enkelte fag er det en forberedelsesdel. Dette står spesifikt på de fagene det gjelder. Forberedelsesdelen blir delt ut av faglærer klokka 9.00 dagen før eksamen. Veiledning gis av faglærer, varighet inntil 2 timer for gruppen.

Tidspunkt for oppmøte

Skriftlige eksamener starter klokka 09.00. Alle skal være på plass i eksamenslokalet senest 30 minutter før eksamen starter. Da starter informasjon om eksamensgjennomføringen. Husk å ta med gyldig legitimasjon.

Skole-PC

Husk å sjekke at din skole-PC er i god stand før eksamen! Hvis ikke, ta kontakt med Servicedesk IKT i god tid til å få reparert PC-en før eksamen. Sørg for at programvare er oppdatert. Du kan ikke ha administrasjonsrettigheter til PC-en, ha med en privat PC eller låne en annens PC til eksamen. Batteri skal være fulladet, ta med strømkabel.

Høretelefoner (headset) er tillat under eksamen, MEN:
  • Musikkavspiller eller telefon kan ikke brukes
  • Høretelefonene kan ikke ha innebygd sender eller mottaker av trådløse signaler
  • Høretelefonene må være koplet til PC-en via kabel, ikke trådløs tilkopling
  • Dersom andre forstyrres av lyden fra dine høretelefoner vil eksamensvakten be deg om å skru ned volumet
  • Dersom reglene ikke overholdes kan høretelefonene bli inndratt under eksamen
  • Mobiltelefoner og smartklokker skal ikke medbringes inn i eksamenslokalet.

Muntlig og muntligpraktisk eksamen

48 timer før: Melding om hvilket fag eleven er kommet opp i

48 timer før eksamen skal eleven få vite hvilket fag han eller hun er kommet opp i. Helgedager og helligdager telles ikke med. Her kan du lese mer om trekkordningen, som sier hvor mange fag hver elev skal opp i.

24 timer før: Forberedelsedel

24 timer før eksamen begynner forberedelsedelen for elevene. Eleven skal få utdelt et tema eller en problemstilling. Ut fra det skal elevene forberede en presentasjon, som han eller hun presenterer under eksamen. Eleven skal ikke få vite hvilke spørsmål og problemstillinger han eller hun skal få på eksamensdagen.

Forberedelsedelen er en obligatorisk skoledag, og elevene har rett på et pedagogisk tilbud fra skolen. Det betyr at eleven skal være på skolen og ha tilgang til en lærer. Det trenger ikke være faglæreren til eleven. Forberedelsen skal hjelpe elevene til å se sammenhengen mellom temaet eller problemstillingen for eksamen og læreplanen.

Praktisk eksamen

Tverrfaglig eksamen for yrkesfagene på vg2 og fagkodene MED og MOK.

Forberedelsesdag: Utlevert tema og vurderingsveiledning

Forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag hvor eksaminanden får utlevert tema og vurderingsveiledning for eksamen. Eksaminanden skal planlegge gjennomføring av en praktisk oppgave som skal foregå på eksamensdagen. Arbeidet som blir gjort i forberedelsestiden vil legge premisser for hvordan den enkelte eksaminand løser eksamensoppgaven. Selve eksamensoppgaven skal ikke deles ut på forberedelsesdagen.

En eksaminand som ikke er til stede på forberedelsesdagen kan likevel velge å gå opp til eksamen.

Veiledning

I løpet av forberedelsesdagen skal eksaminandene ha inntil 2 timer veiledning i samlet gruppe/klasse. Læreren skal i veiledningstiden gjennomgå vurderingsveiledningen med eksaminandene slik at de får kjennskap til hva som er sentrale kompetansemål og vurderingskriterier for eksamen.

Læreren har ikke anledning til å undervise i forberedelsestiden, men skal ha rolle som veileder. Veiledningen skal være slik at eksaminandene løser oppgaven selv.

Arbeid fra forberedelsen skal ikke inngå i sluttvurderingen, men dette arbeidet vil likevel indirekte kunne påvirke eksamenskarakteren.

Eksamensdag: Eksamenstid er inntil 5 timer

Eksaminanden skal gjennomføre et planlagt arbeid som skal resultere i et produkt eller utført oppdrag.

Sensorene kan samtale med og/eller stille oppklarende spørsmål til eksaminanden underveis i arbeidet, eller til slutt hvis det er mer hensiktsmessig.

Her kan du lese mer om retningslinjene for Praktisk eksamen i Vestfold

Klage på muntlig eksamen

Du kan klage på formelle feil ved muntlig eller muntligpraktisk eksamen. Klagefrist 10 dager.

Klage på formelle feil

 

For elever som har samtykket til filming, skal du bruke dette klageskjemaet

Klage på skriftlig eksamen

Du har 10 dager klagefrist fra du får offentliggjort karakteren. Hurtigklagefrist er satt til mandag 24. juni kl 12.

Hvordan klage på skriftlig eksamen?