Elevtjenester

Gå direkte til

På Sande videregående har vi flere som kan hjelpe elevene. Det er blant andre tre rådgivere, helsesøster og PP-tjeneste.

Elev- og lærlingombud

Hva kan Elev- og lærlingombud gjøre for deg?

Ombudet er der for å ivareta interessene til elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og ungdom i målgruppen til Oppfølgingstjenesten. 

Ta kontakt med Geir Eidsvåg, 
Tlf: 481 79 742
E-post: geirei@vfk.no

Mer informasjon på nettsiden Elev- og lærlingombud

 

Rådgivning

Skolen har tre rådgivere.

Sosialpedagogisk rådgiver:

Mona Grødem Nilsen. Rådgiver for alle klasser på yrkesfag, 3MKA og 3PBA.
E-post: monab@vfk.no
Telefon: 976 33 352

 

Sosialpedagogisk rådgiver:

Bente Naasen Furru. Rådgiver for alle klasser på studiespesialiserende og arbeids- og hverdagslivstrening.
E-post: bentenaasef@vfk.no
Telefon: 952 02 027

 

Karriereveileder:

Jan Morten Hildrum. Kariereveileder for alle elever og rådgiver for idrettsfag.

E-post: janhi@vfk.no
Telefon: 977 27 269

 

Helsesøster

Skolens helsesøster, Randi Stokke Johnsen, har fast kontortid på skolen på mandager og tirsdager. Du finner henne på elevtjenesten eller rådgivergangen, første dør til venstre etter hovedinngangen.

Mandag fra 10.30 – 15.30

Tirsdag fra 08.00 – 15.30

E-post: rajohn@anve.no
Telefon: 975 14 101

 

Pedagogisk, psykologisk tjeneste 

Skolens PP-rådgiver er ved skolen hver tirsdag.

Hovedkontakt: Vibeke Rosnes Nilsen

Mobil: 993 78 478
Kontor: 33 34 40 60 

Pedagogisk-, psykologisk tjeneste 

 

Oppfølgingstjenesten

Oppfølgingstjenesten avdeling Nord holder til i Horten.

For mer informasjon, ring 93853132.

Oppfølgingstjenesten

 

Rusteam

Ruskonsulent tilgjengelig for skolens elever

Hvis du har spørsmål i forhold til rus og rusmidler, har du mulighet for å ta kontakt med en ruskonsulent.

May Kristin Larsson
Telefon: 33512578
E-post: may.kristin.larsson@nav.no