Lånekassen

Gå direkte til

Lån og stipend søker du om i Lånekassen.

Som elev i videregående skole kan du søke om støtte fra Lånekassen. Det er ulike former for stipend og lån. Kontoret kan hjelpe deg med spørsmål hvis du har behov for det. Du kan også bruke Lånekassens døgnåpne tjeneste på internett, lanekassen.no, for å søke.

 

Utstyrsstipend

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend. Stipendet er ikke avhengig av hva foreldrene dine tjener. Lærlinger og lærekandidater får ikke utstysstipend. Stipendet skal være til nødvendig individuelt utstyr som du trenger i opplæringen. Du må søke om stipendet for å få det. Gå inn på lanekassen.no.