Skoleruta

Gå direkte til

Skoleruta 2018/ 2019

Måned  Antall dager     Ferier og Fridager / merknader 
August  10 Første skoledag: Mandag 20/8
September 21  
Oktober 17 Høstferie uke 40: 1/10 - 5/10
November 22  
Desember  15

Siste skoledag før jul: Fredag 21/12

Januar 21 Første skoledag etter nyttår: Torsdag 3/1
Februar 15 Vinterferie uke 8: 18/2 - 22/2
Mars  21  
April  16 Påskeferie: 15/4. Fridag: 22/4
Mai  19 Fridager: 1/5, 17/5 , 30/5 (Kr. Himmelfartsdag) og 31/5
Juni 

13

Fridag: 10/6 (2. pinsedag) Siste skoledag torsdag 20/6

Tot. 190 skoledager