Skoleskyss

Gå direkte til

Det går skolebusser til og fra Sande videregående skole.

Det er satt opp busser til og fra Sande, Svelvik og Drammen. Alle elever fra Vestfold må kjøpe ungdomskort for Vestfold. Drammenselever får dekket skolebuss av Buskerud fylkeskommune, men må søke for å få det. 

Her finner du busstider for skolestart kl 09:45 på mandager.

For mer informasjon om busstider øvrige skoledager, klikk deg inn på hjemmesiden til Vestfold kollektivtrafikk.

Mer informasjon om søknad om skoleskyss.