Om oss

Gå direkte til

Vi skaper gode faglige prestasjoner og utvikler talentet i hver enkelt.

Om skolen

Sande videregående skole er en nærmiljøskole primært for Sande og Svelvik. Skolen ligger i Skafjellåsen i Sande kommune. Skoleåret 2017/18 har skolen 460 elever fordelt på seks utdanningsprogram. Skolen er i Vestfold kjent for å ha et godt miljø samt scorer godt på ulike faktorer i elevundersøkelsen.

Like i nærheten av skolen ligger Sandehallen, med sitt flotte uteområde som består av både kunstgressbane, lysløype og uteområde. Skolens elever benytter anlegget daglig til idrettsaktiviteter.

Vi har bygd opp gode kontakter med næringslivet. Elevene på yrkesfag får i faget Yrkesfaglig fordypning praksis ved arbeidsplasser, både i det offentlige og det private.

  

Skolens visjon

Vi skaper gode faglige prestasjoner og utvikler talentet i hver enkelt. 

 

Skolens verdier

Engasjement
 • Vi møter forberedt
 • Vi motiverer hverandre
 • Vi er entusiastiske

 Glede

 •  Vi bidrar med humor og glede
 •  Vi får glede gjennom mestring
 •  Vi bygger gode relasjoner

 Respekt

 • Vi gjør hverandre gode
 • Vi er rettferdige
 • Vi kommer presis 

 Ambisjoner

 • Vi er en skole for faglig og personlig vekst
 • Vi har tydelige mål
 • Vi gir det lille ekstra

 

Skolens husregler

 • Vi møter presis til timene
 • Vi har bærbar pc lukket når timen begynner
 • Vi rydder alltid opp etter oss 

Her er en lenke til ordensreglement felles for alle vg skoler i Vestfold:

https://www.vfk.no/doc/styrendedokumenter/Lokal_forskrift_om_ordensreglement_for_fylkeskommunale_videreg_ende_skoler_i_Vestfold_Ny_utgave_270418.pdf

Hilsen fra rektor

Vi ønsker å holde høy kvalitet på vår undervisning og vi gjør vårt beste for at du som elev skal kunne strekke deg for å nå dine faglige mål. Hvert år gjennomfører vi lærerevalueringer, elevundersøkelser og medarbeidermålinger. Sande videregående skole scorer høyt på mange av disse målingene, og våre resultater er blant de beste i Vestfold.

Vi leverer også meget gode eksamensresultater sammenliknet med andre skoler i Vestfold og Buskerud.

Sande videregående skole er en skole som ønsker at du som elev skal trives og lykkes i ditt læringsarbeid. Det er viktig å tenke på at egen arbeidsinnsats og motivasjon virker positivt på egen læring. Vår visjon er å skape gode faglige prestasjoner og utvikle talentet i hver enkelt. I dette arbeidet vektlegger vi «å se» den enkelte elev og gi hver enkelt tett oppfølging i sitt læringsarbeid.

På vår skole blir det satt krav til deg som elev, og vi mener at det er viktig at du opparbeider deg gode arbeidsvaner. Til dette får du god hjelp fra både kontaktlærer og faglærere. I vårt utviklingsarbeid støtter vi oss til hva forskning sier er viktig å legge vekt på og legger dette inn i våre planer for å utvikle skolen.

Dersom du velger Sande videregående skole, vil du møte en skole som ønsker å bidra til at du lykkes i ditt læringsarbeid, og våre verdier: Glede, respekt, ambisjoner og engasjement, som står sentralt i dette arbeidet. Vi prøver hele tiden å fornye oss og lytte til hva samfunnet rundt oss har behov for i fremtiden.

Vi ønsker deg som elev lykke til i videregående skole!

Hilsen Even Storbråten

evens@vfk.no

Mobil: 464 48 970

 

Ledergruppen

Rektor Even Storbråten, evens@vfk.no mobil 46448970

Ass. rektor Bente Saue, bentesa@vfk.no mobil 90871327

Stabsleder Helle Brynildsen Jahre, hellej@vfk.no mobil 95033120

Studierektor (EL, TIP, HO, AHT) Tone Vatle Johansen, tonej@vfk.no mobil 92024623

Studierektor (ST) Margunn Sandland Askjer,  margunnsana@vfk.no mobil 99299792

Studierektor (Realfag, ID og MK) Cecilie Løvaas (ny, starter 1. august 2019)

 

Elevtjenesten

Skolens rådgivere og de andre medlemmene i tverrfaglig team samarbeider med kontaktlærerne om oppfølging av elever. Foruten rådgiverne består skolens tverrfaglige team av helsesøster Vibeke Busterud Grelland og Vibeke Rosnes Nilsen (PPT).

Rådgiver (YF og PB) Mona Grødem Nilsen, monab@vfk.no mobil 97633352

Rådgiver (ST og AHT) Bente Naasen Furru, bentenaasef@vfk.no mobil 9520 2027

Rådgiver (ID og MK) Jan Morten Hildrum, janhi@vfk.no mobil 97727269

Helsesykepleier Vibeke B Grelland, vibekebustg@vfk.no, mobil 97514101

Finn ansatt

Under finner du en link til VFK sine sider, der du kan søke opp ansatte på Sande vgs.

Finn ansatt.

 

Elevrådet

Elevrådet har som oppgave å jobbe med og fronte saker som angår alle elevene på Sande videregående slik at skoledagene skal bli best mulig.

Elevrådet skal representere elevene på skolen, det sitter en representant fra hver klasse i elevrådet. Ut fra disse velger elevrådet et styre som skal lede elevrådet gjennom arbeidet. 

Elevrådet har som oppgave å jobbe med og fronte saker som angår alle elevene på Sande videregående slik at skoledagene skal bli best mulig. På høsten ligger hovedfokuset på innsamlingsaksjonen. De siste årene har vi samarbeidet med Norafriends om å bygge en skole og andre fasiliteter i landsbyen Darsilameh. Innsamlingsaksjonen gir mye penger, og vi håper at dette kan hjelpe familier i Afrika slik at barna deres får gå på skole. 

Utenom dette er vi med i kantineutvalg, skolemiljøutvalg, og to av medlemmene i styret representerer Sande videregående skole i fylkeselevrådet. I fylkeselevrådet diskuterer representanter fra alle videregående skoler i Vestfold saker som angår alle de forskjellige skolene. 

Elevrådet består av mange aktive og engasjerte ungdommer, noe vi håper fortsetter fremover. Engasjerte elever engasjerer oss!