Arbeids- og hverdagslivstrening

Gå direkte til

En variert og praktisk skolehverdag.
Teoriarbeid på AHT. Foto: Irene Bråto

AHT-avdelingen ved skolen tilbyr både Arbeidslivstrening og hverdagslivstrening for elever som har behov for individuell opplæring, og som ønsker en variert og praktisk skolehverdag. Felles for begge hovedområdene er at opplæringen skal hjelpe eleven til å mestre ut fra sin egen forutsetning.

Arbeidslivstrening

Arbeidslivstrening tilbys innenfor alle skolens utdannings-program. Elevene får sin opplæring  basert på en individuell opplæringsplan (IOP), som tar utgangspunkt i læreplanmål  fra valgte utdanningsprogram. Det er også mulighet å oppnå karakter i enkelte fag. Sosial kompetanse og samhandling er et viktig gjennomgående tema. Vi ønsker å selvstendiggjøre elevene for et liv i arbeid, bolig og samfunn.

Hverdagslivstrening

Hverdagslivstrening er for elever med behov for stor grad av individuell opplæring.  Det legges vekt på praktiske oppgaver, vedlikehold av ferdigheter og videre opplæring i grunnleggende kommunikasjonsferdigheter. Opplæringen blir gitt med tanke på senere fungering i bolig, fritid og deltakelse på en vernet arbeidsplass.

Ungdomsbedrift (UB)

Arbeidslivstrening har en ungdomsbedrift som heter «Kremtoppen». Det er en café som er åpen en dag per uke. Cafeen holder til i lokalene til Sande menighet. Her smører elevene rundstykker, lager sveler og koker kaffe. Dette har blitt et populært møtested for de eldre i Sande. I tillegg tar ungdomsbedriften på seg ulike cateringoppdrag. Å drive en ungdomsbedrift bygger på prinsippet om å lære ved å gjøre. I løpet av skoleåret får elevene praktiske fagkunnskaper. I tillegg lærere elevene kundebehandling, samarbeid, økonomi, HMS, etc.

For mer informasjon, ta kontakt med Irene Bråto på e-post 2708brir@vfk.no.

Bilder fra arbeids- og hverdagslivstrening