Elektrofag

Gå direkte til

Elektrisitet er en sentral del av dagens samfunn og en viktig energikilde. Elektrofag kan tilby teoretisk og praktisk rettet opplæring, samt mange spennende muligheter i yrkeslivet.
Elevene på elektrofag lærer blant annet å legge varmekabler. Foto: Even Gauslaa

Et moderne samfunn er fullstendig avhengig av elektrisitet. Elektrisitet er nødvendig som drivkraft, varmekilde og lyskilde for å nevne noe. Elektrisk energi brukes i stadig nye områder i private hjem, på fabrikker og kontor, innenfor transport og kommunikasjon, i arbeid og fritid. Elektrisitet kan utløse store krefter, føre til personskade, brann og eksplosjoner.

I dette utdanningsprogrammet har du mulighet til fagbrev gjennom lære innen automasjon, data og elektronikk eller som elektriker. 

I lærlingperioden tjener du penger, samtidig som du knytter kontakter i markedet. Etter du har skaffet deg fagbrev har du mulighet til å ta fagskole, bli høyskoleingeniør og til slutt sivilingeniør.

På elektrofag jobber du med ny og fremtidsrettet teknologi. Du får teoretiske oppgaver som senere gjøres om til praktiske løsninger. Du lærer å vurdere eget arbeid, og om å jobbe ut i fra næringslivets forventinger.

 

Hva kreves av eleven?

  • Du må kunne jobbe målrettet med yrkesteori og praktiske oppgaver
  • Ha god arbeidsmoral på skole og utplassering
  • Deltar aktivt i timene
  • Møter forberedt til timene
  • Du bør være motivert, initiativrik og pliktoppfyllende

Utdanningsprogrammet fører til et mangfold av yrker for installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer. Det stilles strenge krav til kvalitet, pålitelighet, sikkerhet og dokumentasjon.

 

Sande videregående skole har disse tilbudene på elektrofag

  • Vg1 Elektro
  • Vg2 El energi

 For mer informasjon, ta kontakt med Anne Kristine Søndervik på e-post annekristis@vfk.no

Bilder fra elektrofag