Helse- og oppvekstfag

Gå direkte til

Helse- og oppvekstfag er riktig valg for deg som ønsker et fagbrev/yrkeskompetanse innen helse- og sosialsektoren, eller om du ønsker å studere videre til førskolelærer, barnevernspedagog, sykepleier, sosionom, vernepleier, lærer og lignende.
Clarice Bahizire og Mats Pedersen studerer kroppens indre organer. Foto: Even Gauslaa

Helse- og oppvekstfag er riktig valg for deg som ønsker fagbrev/yrkeskompetanse innen helse- og oppvekstsektoren. Aktuelle yrker er helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, hudpleier, fotterapeut, apotektekniker, helsesekretær, tannhelsesekretær, ambulansearbeider, portør eller ortopeditekniker. 

Helse- og oppvekst er dessuten et klokt valg dersom du ønsker å studere videre til førskolelærer, barnevernspedagog, sykepleier, sosionom, vernepleier, lærer og lignende. 

I denne utdanningen lærer du å gi omsorg og støtte til mennesker som trenger hjelp. Da er det viktig at du bryr deg om og evner å ta hensyn til andre. Du vil også få grunnleggende kunnskaper om kroppens oppbygging og funksjoner, kommunikasjon og samspill, helsefremmende arbeid, kost og ernæring, hygiene og førstehjelp. Alle løpene i dette programområdet vil gi deg yrkeskompetanse. Ønsker du å studere videre ved høgskole eller universitet, tilbyr skolen studiespesialiserende påbygging som gir generell studiekompetanse. Dette kan du gjennomføre etter Vg2.

Faget yrkesfaglig fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen relevante utdanningsprogrammer. Elevene får mulighet til å være i praksis i f.eks barnehage, SFO, arbeidssenter, apotek og sykehjem.

Helse- og oppvekstfag er et nasjonalt satsingsområde – og du vil utdanne deg til et viktig yrke! 

Sande videregående skole har to vg2 tilbud etter vg1 helse- og oppvekstfag: vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag og vg2 Helsearbeiderfag.

Arbeidsmetoder, utstyr, spesialrom

For å få undervisningen best mulig for deg som elev, velger vi forskjellige arbeidsmetoder. I undervisningen kan det være tavleundervisning, notatskriving, bruk av pc, film, individuelle oppgaver, gruppeoppgaver, faglige spill, faglig quiz og praktiske øvelser i klasserommene og på skolens kjøkken.

Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen relevante utdanningsprogrammer. Elevene får mulighet til være i praksis i f.eks barnehage, SFO og/eller sykehjem og sykehus. Elevene på vg 2 vil også kunne søke om å ha deler av sin praksis i Romania.

Vi har et eget klasserom som er tilknyttet barne- og ungdomsarbeid. Her er det muligheter for ulike formingsaktiviteter, bruk av musikk og andre aktiviteter som er knyttet til arbeid med barn og ungdom. Helsearbeiderfag klassen har klasserom med utstyr som blodtrykksapparat, senger, utstyr til sårpleie og andre ulike hjelpemidler.  

Yrker

 • Helsefagarbeider
 • Barne- og ungdomsarbeider
 • Hudpleier
 • Fotterapeut
 • Apotektekniker
 • Helsesekretær
 • Tannhelsesekretær
 • Ambulansearbeider
 • Ortopeditekniker

 

Helse- og oppveksfag med studiekompetanse

Sande videregående skole har startet opp et unikt tilbud til deg som vil ha yrkesfag med studiekompetanse.

Helse- og oppvekstfag med studiekompetanse er en blanding av yrkesfag og studieforberedende. Tilbudet tar utgangspunkt i yrkesfag. Du får praktisk opplæring både på skolen og ute i virksomheter. Samtidig får du generell studiekompetanse. På Vg2 kan du velge om du vil spesialisere deg innenfor barne- og ungdomsarbeiderfag eller helsearbeiderfag. Etter Vg3 kan du søke de aller fleste studier på universitet og høyskole. Du kan også velge å gå ut i lære i barne- og ungdomsarbeiderfag eller helsearbeiderfag etter Vg3 eller Vg2.

Praktisk informasjon

 • Generell studiekompetanse med helse- og oppvekstfag på 3 år
 • Jevn fordeling av fellesfag og programfag
 • Praktisk skolehverdag
 • Mange muligheter videre
 • Dyktige og engasjerte lærere
 • Egen søkekode: HSHSF1N---Helse/oppvekst, SK 3år

Praksisrettet studiekompetanse

Helse- og oppvekstfag med studiekompetanse er en hybrid mellom yrkesfag og studieforberedende. I dette løpet fordeles fellesfag over tre år, slik at du unngår et teoritungt påbyggingsår på Vg3. Underveis vil du ha mye verdifull praksis, og du vil ha generell studiekompetanse etter tre år. Dette er en spennende vei inn i for eksempel sykepleierutdanning, sosionomutdanning, vernepleierutdanning, barnehagelærerutdanning, lærerutdanning eller barnevernspedagog. Med generell studiekompetanse kan du ellers velge alle studier, som ikke krever fordypning i matematikk og realfag. 

Fag- og timeoversikt 

Fag

Vg1

Vg2

Vg3

Norsk

4

4

6

Naturfag

5

 

 

Engelsk

3

2

 

Samfunnsfag

 

3

 

Historie

 

 

5

Kroppsøving

2

2

2

Matematikk

3

5

 

Programfag til valg

 

 

5

Sum fellesfag

17

16

18

Kommunikasjon og samhandling

5

5

 

Yrkesutøvelse*

5

7(5)

 

Helsefremmende arbeid*

7

5(7)

 

YFF-fag

1

2

12

Sum felles programfag

18

19

12

Totalt ant. timer

35

35

30

* Det er litt ulikt timetall i to av programfagene på Vg2 ut fra hvilken spesialisering eleven ønsker.

For mer informasjon, ta kontakt med Lena Edvardsen på e-post lena.edvardsen@vtfk.no.

Bilder fra helse- og oppvekstfag