Medier og kommunikasjon

Gå direkte til

Medier og kommunikasjon er utdanningsprogrammet for deg som ønsker en spennende og variert skolehverdag. På MK løser du sammensatte oppgaver og lager flotte produkter innen mange ulike medier. Du blir også en del av et trivelig og sosialt miljø.
Alexander Johnsen og Nathaniel Lindvik holder radiosending på MK. Foto: Even Gauslaa

Medier og kommunikasjon et studieforberedende programområde. Det er et treårig løp og elevene får generell studiekompetanse.

Medier og kommunikasjon vil i mediefagene beholde sitt særpreg der elevene jobber med spennende medieproduksjoner. Elevene anvender teori i praktisk arbeid og vil hvert år jobbe med innholdsproduksjon og utforming av en rekke ulike medieprodukter. Vi jobber med temaer som lyd og radio, TV, film og musikkvideo, foto, web og grafisk design, medienes rolle i samfunnet, uttrykkshistorie, journalistikk i ulike medier, og reklame. I undervisningen har elevene tilgang på profesjonelt utstyr, de bruker spesialrom og lærer yrkesfaglige standarder og arbeidsmetoder. Etter tre år på MK vil elevene ha et godt grunnlag for å studere videre.

 

Fag på Vg1, Vg2 og Vg3

På Vg1 har elevene 10 timer mediefag, fordelt på de to felles programfagene Mediesamfunnet og Medieuttrykk. Disse to fagene er gjennomgående alle tre år.

På Vg2 øker tallet på medietimer til 15. I tillegg til 10 timer felles programfag skal elevene ha 5 timer valgfritt programfag. Da kan de velge mellom fagene Bilde, Lyddesign, Tekst, Grafisk design og Medieutvikling. Lenkene er til læreplanene hvis du vil lese mer om innholdet i fagene.

På Vg3 har elevene 20 medietimer og kan velge enda et valgfritt programfag.

Økningen av medietimer år for år er gunstig for elevene. Det betyr at jo flinkere de blir i mediefagene, jo mer tid kan de bruke på disse fagene og på å fordype seg i spennende medieproduksjoner.

 

MK er fremtidens skole

”God mediekompetanse er vesentlig for fremtidig livsmestring." Dette hevder forsker Synnøve Amdam ved Høgskulen i Volda. Hun sier videre at det er elever i utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon som er blant dem som har kommet lengst i norsk skole når det gjelder å oppnå den kompetansen som trengs i fremtidens samfunn.

I tillegg er kan det være greit å tenke litt på hvilke egenskaper man trenger som student i framtida, og også generelt i de aller fleste jobber. Norges offentlige utvalg (i denne sammenheng også kjent som Ludvigsen-utvalget), ga i 2015 ut en rapport hvor et av kapitlene omhandlet ”Fremtidens skole”. Her ble en del egenskaper trukket fram som særdeles viktig, og alt dette jobber vi mye med på MK. Elevene lærer kritisk tenkning, kreativitet, mediekunnskap, kommunikasjon, informasjonsforståelse, samhandlingskompetanse og produksjonspraksis.

Lurer du på hva og hvor du kan studere mediefag etter videregående, ta en titt på studievalg.no – det er mye spennende å velge i!

For mer informasjon, ta kontakt med Even Gauslaa på e-post eveng@vfk.no.

 

Bilder fra medier og kommunikasjon