Studiespesialiserende

Gå direkte til

Har du lyst til å studere videre etter videregående? Velg studiespesialiserende utdanningsprogram!
Elevforsøk i fysikk. Foto: Even Gauslaa

Har du planer om å studere videre på universitet eller høgskole? Da bør studiespesialisering være det naturlige valget. Her får du det nødvendige faglige grunnlaget for å begynne på høyere studier.

Etter studiespesialiserende står du fritt til å velge blant studiesteder i Norge og i utlandet.

  • Du får brede kunnskaper om dagens samfunnsliv
  • Du behøver ikke velge yrke så tidlig som de gjør på yrkesfagene
  • Du får større valgfrihet når det gjelder videre utdanning

På Vg1 er de fleste fagene fellesfag. Alle elever på Vg1 skal ha et fremmedspråk i tillegg til engelsk, og her kan du velge mellom tysk, fransk og spansk.

På Vg2 velger du å spesialisere deg innen de fagene du interesserer deg mest for. Vi har to programområder du kan velge fra:

  • Språk, samfunnsfag og økonomi
  • Realfag

Du må velge minst to fag fra samme programområde.

Valget av programfag foregår på våren i Vg1, slik at du har god tid til å bli kjent med ulike fag og å få mer informasjon om dem.

Vg3 Påbygging er for deg som har fullført to år med yrkesfag og ønsker å få generell studiekompetanse.

 

Språk, samfunnsfag og økonomi

Dette programområdet gir deg generell studiekompetanse og en bred kompetanse innenfor mange forskjellige fagfelt som for eksempel politikk, markedsføring, økonomi og hvordan samfunnet fungerer. Språkkunnskaper fremmer dine muligheter på arbeidsmarkedet og er av avgjørende betydning for deltakelse i internasjonalt næringsliv, og opphold i utlandet.

• Samfunnsøkonomi

• Politikk og menneskerettigheter

• Sosiologi og sosialantropologi

• Sosialkunnskap

• Økonomistyring

• Økonomi og ledelse

• Markedsføring og ledelse

• Rettslære

• Psykologi

• Reiseliv og språk

• Internasjonal engelsk

• Fremmedspråkene fransk, tysk og spansk

• Engelskspråklig kultur og litteratur

• Samfunnsfaglig engelsk

 

For mer informasjon, ta kontakt med studierektor Margunn Askjer på e-post margunn.askjer@vtfk.no

 

Realfag

Realfag er å finne svar

Realfag er en samlebetegnelse for fag som f.eks. matematikk, fysikk, kjemi og biologi. Felles for disse fagene er at man bruker naturvitenskaplige arbeidsmetoder; det vil si at man tilegner seg kunnskap om verden gjennom systematiske eksperimenter, gjerne ved bruk av presise måleinstrumenter og spesielt utstyr. Dessuten gjør man systematiske undersøkelser, observerer hva som skjer og tolker resultatene, noe som er sentralt innen all vitenskap.

Vi trenger realister for å løse utfordringene verden står ovenfor: rent vann, mat, bygninger, transport, teknologi, helse og energi er eksempler på områder hvor vi er avhengig av realister. Det er realfag i alt vi omgir oss med, mulighetene og mangfoldet innenfor realfagene er uendelig!

• Matematikk

• Kjemi

• Fysikk

• Biologi

• Teknologi- og forskningslære

 

For mer informasjon, ta kontakt med studierektor Cecilie Løvaas på cecilie.lovaas@vtfk.no

 

Ekskursjoner på studiespesialiserende

Ved skolestart i Vg1 reiser du sammen med klassen og lærerne dine til Borrevannet på naturfagsekskursjon.

Språk og internasjonalisering er viktig i et lite land som Norge. For å gjøre språkfagene ekstra interessante sender vi elever på språkkurs i blant annet Tyskland, Frankrike, Spania eller i England.

Elevene som har valgt programfaget «Reiseliv og språk» på Vg2 eller Vg3, reiser hvert år til en valgt destinasjon i verden. Elevene planlegger og arrangerer hele reisen, og står for det faglige innholdet. I de siste årene har reise-målene blant annet vært i London, Marrakech, Budapest, Milano, Tallinn, Paris og India.

Elever på Vg3 som har valgt fremmedspråk nivå III, reiser en uke til målspråklandene Frankrike, Tyskland eller Spania.

De elevene som velger biologi på Vg3 deltar på et tredagers feltkurs i biologi på fjellet. Elevene synes turen er stor stas og meget lærerik, og de trekker kurset frem som noe av det morsomste i 3Bi2.

Andre aktuelle ekskursjoner i fag som samfunnsfag, historie, rettslære og samfunnsøkonomi, kan være å reise vi til Stortinget, gjerne når det skjer noe spesielt, besøke steder hvor vi lærer om viktige hendelser i landet vårt, eksempler er Borrehaugene, Oscarsborg festning og Eidsvollsbygningen, følge en straffesak, eller besøke Norges Bank.

 

Bilder fra studiespesialiserende