Teknikk og industriell produksjon

Gå direkte til

Teknikk- og industriell produksjon - et utdanningsprogram for deg som er nysgjerrig!
Fresing på Vg1. Foto: Even Gauslaa

Er du nysgjerrig av natur? Har du plukket fra hverandre leker eller andre ting for så å sette de sammen igjen? Har du hatt lyst til å se hvordan et apparat ser ut innvendig, hvilke deler apparatet inneholder, og vite hvilken funksjon delene har? I så fall kan teknikk- og industriell produksjon (TIP) være et godt utgangspunkt for deg. Med dagens høyteknologiske utvikling stilles det nye krav til kompetanse. Dette utdanningsprogrammet gir praktisk innsikt i mange av morgendagens utfordringer og setter eleven i stand til å bidra til å løse disse.

Dersom du velger TIP bør du ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. I tillegg bør du være selvstendig, like teamarbeid og ha interesse for ny teknologi.

TIP fører til 80 ulike fagretninger. Det er med andre ord mange valgmuligheter. Faget yrkesfaglig fordypning (YFF) gir deg mulighet til å bli bedre kjent med de mulighetene du har og å ta valg videre.

 

Vg1 

Teknikk- og industriell produksjon består av 12 timer felles fag og 23 timer programfag. I 80 % av programfagstimene legges det opp til praktisk undervisning. Eleven vil oppleve at skolehverdag er variert og relevant. Det er mulighet for utplassering i bedrift 1 dag per uke.

 

Vg2 

Industriteknologi som tilbys på Sande videregående skole retter seg inn mot 30 ulike fagretninger. Det legges i all hovedsak opp til praktisk undervisning og periodevis utplassering i bedrift. I tillegg får elevene opplæring i tegneprogrammer, styringsteknikk, elektroteknikk, pneumatikk, hydraulikk, etc.

Veien til et fagbrev på normert tid tar 4 år. To år på skole og to år i bedrift. Etter endt fagbrev kan du gå videre på fagskolestudier og ingeniørstudier.

For mer informasjon, ta kontakt med Egil Bryn på e-post egilbr@vfk.no.

 

Bilder fra teknikk og industriell produksjon