Boklister og ordbøker

Gå direkte til

Digitale ordbøker

På alle elevenes pc-er er det  installert Ordnett Pluss. I tillegg har elevene tilgang til Textpilot som tilbyr opplest tekst og gir støtte til rettskriving og ordvalg.

Bokmål og nynorsk

Fra bokmål til nynorsk

Oxford Leaner's

Wiktionary Den frie ordboka. Norske definisjoner av ord på mange forskjellige språk

Boklister

Vg1 Læremidler SF, YF og løp som gir dobbelkompetanse

Vg1 studieforberedende

Fellesfag for SF

Fremmedspråk SF

_________________________________

Kunst, design og arkitektur

Idrettsfag

Innføringsklasse

Musikk, dans, drama

Toppidrettsfag

Vg1 yrkesfaglig

Design og håndverk

Elektrofag

Helse- og oppvekstfag

Restaurant- og matfag

Service og samferdsel

Teknikk og industriell produksjon

Vg1 dobbelkompetanse

Helse- og oppvekstfag, studiekompetanse (1HOPB)

Service og samferdsel, yrkes- og studiekompetanse (1SSSS)

Vg2 Læremidler SF, YF og løp som gir dobbelkompetanse

Vg2 studieforberedende

Fellesfag

Fremmedspråk

Programfag

___________________

Kunst, design, arkitektur

Idrettsfag

International Baccalaureate (IB)

Musikk, dans, drama

Toppidrettsfag

Vg2 yrkesfaglig

Automatisering

Barne- og ungdomsarbeiderfag

Elenergi

Frisør

Helsearbeiderfag

Helseservicefag

IKT-servicefag

Interiør- og utstillingsdesign

Industriteknologi

Kjemiprosess

Kokk- og servitørfag

Matfag

Reiseliv

Salg, service og sikkerhet

Vg2 dobbelkompetanse

Barne- og ungdomsarbeiderfag med studiekompetanse (2HOPB)

Service og samferdsel, yrkes- og studiekompetanse (2SSSS)

 

Vg3 Læremidler SF, YF og løp som gir dobbelkompetanse

Vg3 - Studieforberedende

Fellesfag

Fremmedspråk

Valgfrie programfag

_______________________________

Formgiving

Idrettsfag

International Baccalaureate (IB)

Musikk, dans, drama

Påbygging

Toppidrett

 

Vg3 - Yrkesfaglig

Automatiseringsfaget

Helsesekretær   

Tannhelsesekretær

Vg3 dobbelkompetanse

Barne- og ungdomsarbeider, studiekompetanse (3HOPB)

Service og samferdsel, studiekompetanse (3SSPB)

Service og samferdsel, yrkes- og studiekompetanse (3SSSS)