Eksamen, prøver og vurdering

Offentliggjøring av karakterer i SkoleArena

Standpunktkarakterer

 • VG3 SF
  Du kan sjekke standpunktkarakterer: fredag 1. juni
  Klagefrist: mandag 11. juni

 • 3PB
  Du kan sjekke standpunktkarakterer: tirsdag 12. juni
  Klagefrist: fredag 22. juni

 • VG1 og VG2 YF og SF
  Du kan sjekke standpunktkarakterer: fredag 15. juni
  Klagefrist: mandag 25. juni

Eksamenskarakterer

 • Lokalgitt muntlig og praktisk eksamen offentliggjøres fortløpende.
 • Skriftlig eksamen offentliggjøres senest fredag 22. juni kl. 12.

Klagefrist skriftlig eksamen

 • Hurtigklage: mandag 25. juni kl. 12
 • Ordinær klage: mandag 2. juli kl. 12