Eksamen ved Svgs

Gå direkte til

Les mer om eksamen på Vestfold fylkeskommunes nettsider.

Skriftlig eksamen

Oppmøte kl. 08.30.

Eksamen starter kl. 09.00.

Hvordan foregår skriftlig eksamen?

Skriftlig eksamen - Studieforberedende

Planen gir deg oversikt over forberedelsesdager, eksamensdatoer osv.

Eksamensplaner for alle sentralgitte fag ligger på Utdanningsdirektoratets sider.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen -  lokal eksamensplan

Studieforberedende utdanningsprogram

Fredag 8. juni, tirsdag 12. juni, onsdag 13. juni, torsdag 14. juni og fredag 15. juni

Yrkesfaglige utdanningsprogram

Fredag 15. juni

Lokalgitt eksamen

Tverrfaglig eksamen på yrkesfag

Info før eksamen

Regler for uttrekk til eksamen

Før eksamen - Vestfold fylkeskommune 

Veiledning til eksamen i de enkelte fag, tidligere eksamensoppgaver, sensurerte besvarelser i enkelte fag m.m. finnes på Utdanningsdirektoratets sider 

NDLAs nettsider inneholder mange nyttige tips til muntlig, skriftlig og praktisk eksamen.

Lesedager før våreksamen

Alle elever har krav på en lesedag i forbindelse med skriftlig eksamen, dagen før eksamen. I fag med egen forberedelse skal elevene møte på skolen for å få utlevert forberedelsesdelen kl. 9.00 dagen før eksamen. Det vil da bli organisert veiledning fra faglærer fram til ca kl. 12.00.

Kontakt

Er det noe du lurer på? Ta kontakt med:

Avdelingsleder og eksamensansvarlig Rune Byre.
Telefon: 33 48 86 22 eller mobil 478 41 925. E-post: runeb(at)vfk.no

Publisert: 30.01.2018

Oppdatert: 15.03.2018