Eksamen

Gå direkte til

Vestfold fylkeskommune: Les mer om eksamen som elev eller privatist

Skriftlig eksamen

Oppmøte kl. 08.30.
Eksamen starter kl. 09.00.

Vestfold fylkeskommune: Hvordan foregår skriftlig eksamen

Skriftlig eksamen - Studieforberedende

Kunngjøring av trekk: Onsdag 15. mai 2019 kl 09.00
Fellessensur: Tirsdag 18.juni og onsdag 19. juni 2019.

Planen under gir deg oversikt over forberedelsesdager, eksamensdatoer osv.

Utdanningsdirektoratet: Eksamensplaner for alle sentralgitte fag

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen -  lokal eksamensplan

Studieforberedende utdanningsprogram

Kunngjøring av trekkdato for alle trinn: Mandag 3. juni 2019

Vg1
Bekjentgjøring av trekk: Fredag 7. juni 2019
Forberedelse: Tirsdag 11. juni 2019
Eksamen: Onsdag 12. juni 2019
Endringer kan forekomme.

Vg2
Bekjentgjøring av trekk: Tirsdag 11. og onsdag 12. juni 2019
Forberedelse: Onsdag 12. og torsdag 13. juni
Eksamen : Torsdag 13. juni og fredag 14. juni 2019
Endringer kan forekomme.

Vg3
Bekjentgjøring av trekk: 4., 5., 7., 11., 12. juni 2019
Forberedelse dagen før eksamen. Gjelder både muntlig og muntlig-praktisk.
Eksamen: 6., 7., 12., 13. og 14. juni 2019

Yrkesfaglige utdanningsprogram

Vg1 og Vg2
Bekjentgjøring av trekk: Onsdag 12. juni 2019
Forberedelse: Torsdag 13. juni 2019
Eksamen: Fredag 14. juni 2019
(HOPB, SSPB og SSSS følger planen til Vg3 studieforberedende)

Lokalgitt eksamen

Oversikt kommer.

Skriftlig eksamen i fellesfag på YF (trekkfag)

Vg1
Matematikk 1PY - Eksamen: Tirsdag 28. mai 2019

Vg2
Engelsk - Forberedelse: Mandag 20. mai 2019
Engelsk - Eksamen: Tirsdag 21. mai 2019

Norsk -  Eksamen: Onsdag 29. mai 2019

Info før eksamen

Utdanningsdirektoratet: Regler for uttrekk til eksamen

Vestfold fylkeskommune: Før eksamen 

Utdanningsdirektoratet: Veiledning til eksamen i de enkelte fag, tidligere eksamensoppgaver, sensurerte besvarelser i enkelte fag m.m. 

NDLAs nettsider: Nyttige tips til muntlig, skriftlig og praktisk eksamen.

Sykdom ved eksamen

Hva skjer hvis du blir syk før eller under eksamen?

Vestfold fylkeskommune: Sykdom ved eksamen

Tilrettelegging

Vestfold fylkeskommune: Tilrettelegging av eksamen

Klage på karakter

Se all info om klage på karakter under søknader/skjemaer

Fag-og svenneprøve

Vestfold fylkeskommune: All informasjon om fag og svenneprøve

Studiedag før eksamen

Se all info om studiedag før eksamen under søknader/skjemaer

Kontakt

Er det noe du lurer på? Ta kontakt med:

Avdelingsleder og eksamensansvarlig Rune Byre.
Telefon: 33 48 86 22 eller mobil 478 41 925. E-post: runeb(at)vfk.no