Eksamen ved Svgs

Gå direkte til

Les mer om eksamen på Vestfold fylkeskommunes nettsider.

Skriftlig eksamen

Oppmøte kl. 08.30.

Eksamen starter kl. 09.00.

Hvordan foregår skriftlig eksamen?

Skriftlig eksamen - Studieforberedende

Planen gir deg oversikt over forberedelsesdager, eksamensdatoer osv.

Eksamensplaner for alle sentralgitte fag ligger på Utdanningsdirektoratets sider.

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen -  lokal eksamensplan

Studieforberedende utdanningsprogram

Vg1

Bekjentgjøring av trekk onsdag 13. juni. Forberedelse 14. juni. Eksamen fredag 15. juni.

Vg2

Bekjentgjøring av trekk tirsdag 12. juni. Forberedelse 13. juni. Eksamen torsdag 14. juni.

Vg3

Bekjentgjøring av trekk 6. juni, 8. juni, 11. juni, 12. juni, 13. juni.

Forberedelse dagen før eksamen. Gjelder både muntlig og muntlig-praktisk.

Eksamen fredag 8. juni, tirsdag 12. juni, onsdag 13. juni, torsdag 14. juni og fredag 15. juni.

Yrkesfaglige utdanningsprogram

Vg1 og Vg2

Bekjentgjøring av trekk onsdag 13. juni. Forberedelse 14. juni. Eksamen fredag 15. juni.

(HOPB, SSPB og SSSS følger planen til Vg3 studieforberedende)

Lokalgitt eksamen

Lokalgitt eksamen i musikk og formgiving våren 2018

Tverrfaglig eksamen på yrkesfag

Skriftlig eksamen i fellesfag på YF (trekkfag)

Vg1

Matematikk 1PY - Eksamen onsdag 30. mai

Vg2

Engelsk - Forberedelse tirsdag 22. mai. Eksamen onsdag 23. mai.

Norsk -  Eksamen torsdag 31. mai

Info før eksamen

Regler for uttrekk til eksamen

Før eksamen - Vestfold fylkeskommune 

Veiledning til eksamen i de enkelte fag, tidligere eksamensoppgaver, sensurerte besvarelser i enkelte fag m.m. finnes på Utdanningsdirektoratets sider 

NDLAs nettsider inneholder mange nyttige tips til muntlig, skriftlig og praktisk eksamen.

Lesedager før våreksamen

Alle elever har krav på en lesedag i forbindelse med skriftlig eksamen. Elevene har lesedag dagen før selve eksamensdagen, men de som har eksamen første dag etter helligdag/fridag har ikke lesedag.

I fag med egen forberedelse skal elevene møte på skolen for å få utlevert forberedelsesdelen kl. 9.00 dagen før eksamen. Det vil da bli organisert veiledning fra faglærer fram til ca kl. 12.00. De som får utlevert forberedelsesdel dagen før eksamen har ingen ekstra lesedag.

Kontakt

Er det noe du lurer på? Ta kontakt med:

Avdelingsleder og eksamensansvarlig Rune Byre.
Telefon: 33 48 86 22 eller mobil 478 41 925. E-post: runeb(at)vfk.no