Heldagsprøver

Gå direkte til

Les disse viktige beskjedene før heldagsprøveperioden.

Før heldagsprøvene

 • Du må sjekke aktivitets- og prøveplanene som ligger på skolens nettsider, så ser du hvilke dager du skal ha dine prøver. Dersom du oppdager at du er satt opp med to prøver på samme dag, må du spørre faglærer om dette.
 • Du må sørge for at din skolePC er i orden og helt oppdatert til heldagsprøvene. Sjekk at alle lovlige programmer som du trenger på heldagsprøvene er installert, for eksempel Geogebra, Ordnett Pluss, Textpilot osv. De må være fysisk installert på PCen, ikke kjøres i web-versjon. Kontakt IT-hjelpen på Læringssenteret dersom du trenger hjelp med din skole-PC.
 • Husk å ta med lader på prøvene!
 • Dersom du har installert ulovlig programvare på din skole-PC, for eksempel oversettelsesprogram, må dette fjernes FØR heldagsprøvene. Hvis du har slike programmer installert under prøvene, vil du kunne bli tatt for juks selv om du ikke har brukt dem!
 • NB! PC-en din må være helt avslått når du møter på heldagsprøven.
 • Du har selv ansvar for å ta med deg lovlige hjelpemidler. Det er ikke anledning til å låne hjelpemidler av medelever.
 • Hver morgen under heldagsprøveperioden vil vi henge opp lister i Forum som viser hvilket rom du skal sitte på under heldagsprøven den dagen. Elever som har krav på å sitte på eget rom eller i liten gruppe møter på A203-A205 på morgenen.

Når du har heldagsprøve

 • Alle elevene skal levere fra seg mobiltelefonen(e) sin til prøvevakten før prøven starter. Den skal være helt avslått, ikke bare satt på lydløs. Dette gjelder også «smartklokker». Dette er et tiltak for å hindre juks. Det blir brukt måleutstyr som sjekker om det finnes ukjente nett på skolen til enhver tid. Vi har i tillegg måleutstyr som sjekker om det er telefoner som er slått på i prøvelokalet. Har du en telefon påslått i lomma eller veska når vi kontrollerer, vil du bli tatt for juks.
 • Alle skolens PC-er vil bli registrert i vårt overvåkingsprogram på prøvedagen. Det vil være mulig å «se» skjermbildet ditt på annet sted på huset. Ved mistanke om juks vil vi følge med på din aktivitet. Det vil i tillegg bli tatt stikkprøver.
 • Det er ikke tillatt å bruke private PCer på heldagsprøvene, kun skolePC-er.
 • Internett er stengt for elevene under prøven og det er ikke tillatt med eksterne nettverk.
 • Du skal sitte med ryggen mot tavla under heldagsprøver der det benyttes PC, slik at vakten kan se skjermene.
 • Høretelefoner (headset) er tillatt under heldagsprøvene, unntatt under del 1 på 2-delte prøver der ingen hjelpemidler er tillatt.

Regler for bruk av hodetelefoner

  • Musikkavspiller eller telefon kan ikke brukes
  • Høretelefonene kan ikke ha innebygd sender eller mottaker av trådløse signaler
  • Høretelefonene må være koplet til PC-en via kabel, ikke trådløs tilkopling
  • Dersom andre forstyrres av lyden fra dine høretelefoner, vil prøvevakten be deg om å skru ned volumet
  • Dersom reglene ikke overholdes kan høretelefonene bli inndratt under heldagsprøven

 

 • Dersom du forlater plassen din under heldagsprøven, for eksempel ved lufting, må du legge ned PC-lokket ditt
 • Ved lufting skal du holde deg sammen med utfølger under hele lufteturen
 • Ved innlevering av prøver på papir: husk å skrive navn, klasse og faglærers navn på besvarelsen din
 • Det er ikke tillatt å bruke privat minnepenn. Er det noe du trenger, må du lagre det under dine egne mapper.

Hvis du har spørsmål om heldagsprøveavviklingen, så spør din faglærer.

Lykke til med heldagsprøvene!