Klage på karakter

Gå direkte til

Ønsker du å klage på en karakter? Her finner du skjemaet som må fylles ut.

Hva kan eleven klage på?

Eleven kan klage på enkeltvedtak, for eksempel:

  • standpunktkarakterer i et fag
  • karakter i orden og adferd
  • at eleven ikke har fått standpunktkarakter i et fag
  • formelle feil ved gjennomføring av eksamen
  • eksamenskarakter i et fag

Hvem kan klage?

Eleven har rett til å klage. Hvis eleven er under 15 år, må foresatte godkjenne at eleven klager. Hvis eleven er under 18 år, kan foresatte klage på vedtak om standpunktkarakter eller enkeltvedtak som eksempler over selv om eleven ikke ønsker å klage selv. Foresatte har selvstendig klagerett.

Når er fristen for å klage?

Klagefristen er 10 dager fra kunngjøring eller fra det tidspunkt som klager burde ha gjort seg kjent med standpunktkarakter eller enkeltvedtak som eksempler over. Hvis klager ber om en begrunnelse for karakteren innen fristen, blir fristen avbrutt. Ny frist gjelder fra det tidspunkt klageren har fått begrunnelse.

Klageskjema på standpunkt m.m.

Bruk Klageskjema standpunkt m.m.

Hvor skal klagen på standpunkt sendes?

Klageskjema sendes elektronisk (på e-post) til skolens postmottak: sandefjord.vgs(at)vfk.no. Når klagen sendes fra klagers e-postadresse, godtas dette som signatur. Klagen må være skriftlig og det må komme tydelig fram hvilket vedtak det klages på. Er det klage på standpunktkarakter, bør klagen inneholde begrunnelse. Klage på eksamenskarakter skal ikke begrunnes.

Klage på skriftlig eksamenskarakter

Elektronisk klageskjema

Hvis du ønsker å klage på vurderingen av en skriftlig eksamen, må du logge deg inn på klageskjemaet under med din elektroniske ID:
Klageskjema skriftlig eksamenskarakter 
Klageskjemaet er åpent i perioden torsdag 21.6 og mandag 2.7. kl 12.00.

Les mer her dersom du ikke har elektronisk ID.

Hvem behandler klagen?

Klagen behandles først av skolen. Nærmere informasjon om klagebehandling finnes.

Rutine for klage på standpunktvurdering - Fylkesrådmann, Vestfold fylkeskommune.
Klage på eksamenskarakter - Utdanningsdirektoratet

Les mer

Vestfold fylkeskommune har utfyllende informasjon om eksamensresultater, klager o.l.