Norsk kort botid

Gå direkte til

Ny læreplan i norsk for elever med kort botid i Norge.  Er du minoritetsspråklig elev og har bodd i Norge i mindre enn 6 år når du skal ta norsk-eksamen? Les dette!

Norsk for språklige minioriteter med kort botid.

Se Vestfold fylkeskomunes sider om Norsk for språklige minoriteter

Om læreplanen - Utdanningsdirektoratet

Hvis du har bodd i Norge mindre enn 6 år på eksamenstidspunktet, kan du søke om å få opplæring i norsk etter en egen læreplan for elever med kort botid. Får du innvilget dette, vil du bli vurdert etter denne læreplanen i hele opplæringsløpet og dermed få termin- og standpunktkarakter i henhold til læreplanen. Sidemål inngår ikke i læreplanen og du trenger derfor ikke søke om fritak for dette.

Faget teller like mye som det ordinære norskfaget. Elever som velger dette vil ha samme rettigheter som andre elever i forhold til inntak ved universitet og høgskoler.

Eksamen

Både skriftlig og muntlig eksamen vil bli gitt i forhold til læreplanen norsk - kort botid. Skolen tilbyr egen støtteundervisning og eksamenstrening i dette faget underveis i skoleåret. Denne undervisningen vil bli lagt til torsdager etter skoletid.

Eksamen i Norsk – kort botid (NOR14xx) har én dags forberedelse med et eget forberedelseshefte.

Faget heter

  • Norsk, kort botid, skriftlig
  • Norsk, kort botid, muntlig

Hvordan søke?

Du kontakter din norsklærer for å søke om å få opplæring etter denne læreplanen. Sammen fyller dere ut et standard skjema som norsklærer finner i Portalen. Frist: Snarest etter skolestart og senest 1. desember.

Hva slags dokumentasjon må du sende?

Du må legge ved dokumentasjon på kort botid (kopi av arbeids- /oppholdstillatelse eller bostedsattest).