Elevtjenester

Gå direkte til

Rådgivning

Rådgiver Grete Stige SandeRådgiver Hilde HolandRådgiver Bård JohansenRådgiver Dennis ZimmerRådgiver Thor BeckerRådgiver Heidi MoRådgiver Tom HoltheRådgiver Torill Sommerro Longvastøl

 

Du finner rådgivningstjenesten i første etasje i A-bygget. Skolens rådgivere veileder og støtter deg i skolehverdagen. Du har din egen kontaktrådgiver som du kan snakke med. Rådgiverne gir råd om yrkes- og studieveiledning.

Karrierekroken

Rådgiverne Grete Stige Sande og Hilde Holand er til stede for elevene i Læringssenteret følgende tidspunkter:

 • tirsdager 3. økt, kl.12.05 - 13.35
 • torsdager 2. økt, kl. 10.05 - 11.35

Rådgiverne sitter like overfor bibliotekskranken, klare til å svare på spørsmål rundt karriereveiledning.

Her kan du spørre om utdannelser på høyskoler og universitet, lærlingeordningen, programfag, utenlandsstudier, karrieremuligheter innen ulike yrker, søknadsfrister og privatisteksamen.

Hva rådgiverne hjelper deg med

Her kan du i løpet av skoledagen få råd eller hjelp hos:

 • skolerådgivere
 • spesialpedagoger
 • pedagogisk psykologiske rådgivere
 • fysioterapeut
 • helsesøster

Du kan oppsøke oss alene eller komme på vegne av en vennegjeng eller en hel klasse.

Vi sitter inne med allsidig ekspertise og mye erfaring som du kan ha god nytte av. Vi arbeider på lag, slik at vi henter inn hjelp fra hverandre dersom du kommer med en sak som er ekstra sammensatt og vanskelig.

Vi understreker at taushetsplikten til rådgivere, helsepersonell og PP-tjenesten gjelder både i forhold til skolen, elever og foresatte.

Vi kan hjelpe deg med:

 • Videre skolegang og yrkesvalg
 • Trivsel, mobbing og personlige problemer
 • Problemer i forhold til lærere og medelever
 • Tilrettelegging av fag
 • Spørsmål i forbindelse med rusproblematikk
 • Spørsmål i forbindelse med helse

Her møter du som elev et profesjonelt team som lytter og veileder når behovet for voksenkontakt er tilstede.

Rådgivervaktene

Kontakt rådgivervaktene skoleåret 2018-19

Dag

Kontaktrådgiver

Klasser

Rom og kontaktinformasjon

Mandag

kl. 08.20 - 
kl. 11.35 

Bård Johansen

 

SF Vg2, KDA, DH, Hverdagslivstrening.

Rom A-124

Telefon: 33 48 86 09

E-post: bardj(at)vfk.no

Mandag

kl. 12.05 - 

kl. 15.20

Heidi Mo 

MDD, HO Vg2 og Vg3,
Idrett og Toppidrett Vg3.
 

Rom A-106

Telefon: 33 48 85 53 / 907 20 149

E-post: heidim(at)vfk.no

Tirsdag

kl. 08.20

-

kl. 11.35

Heidi Mo  MDD, HO Vg2 og Vg3,
Idrett og Toppidrett Vg3.

Rom A-106

Telefon: 33 48 85 53 / 907 20 149

E-post: heidim(at)vfk.no

Tirsdag

kl. 12.05

-

kl. 15.20

Tom Holthe

SS, RM, Aarbeidslivstrening.  

Rom A-110

Telfon: 33 48 86 15 /948 09 771

E-post: tomholt(at)vfk.no

Onsdag

kl. 08.20 

-

kl. 09.50

Bård Johansen

 

SF Vg2, KDA, DH, Hverdagslivstrening.

Rom A-124

Telefon: 33 48 86 09

E-post: bardj(at)vfk.no
Onsdag

kl. 10.05 

-

kl. 11.35

Tom Holthe

SS, RM, Aarbeidslivstrening.

Rom A-110

Telfon: 33 48 86 15 /948 09 771

E-post: tomholt(at)vfk.no
Onsdag

kl. 12.05 

-

kl. 15.20

Thor Becker

TIP, EL, SF Vg3, 3PB.

Rom A-104

Telefon: 33 48 86 25 / 930 24 957

E-post: thorbe(at)vfk.no

Torsdag

kl. 08.20 

-

kl. 11.35

Thor Becker

TIP, EL, SF Vg3, 3PB.

Rom A-104

Telefon: 33 48 86 25 / 930 24 957

E-post: thorbe(at)vfk.no

Torsdag

kl. 12.05 

-

kl. 15.20

Dennis Zimmer

Idrett og Topidrett Vg1-2, Innføringsklassen.

Rom A-101

Telefon:  33 48 86 44 / 412 63 095

E-post: dezim(at)vfk.no

Fredag

kl. 08.20

-

kl. 09.50

Torill Sommero Longvastøl

SF Vg1, HO Vg1.

Rom A-108

Telefon:  33 48 85 60 / 952 72 333

E-post: torillsomml(at)vfk.no

Fredag

kl. 10.05

-

kl. 11.35

Grete Stige Sande IB, SMI. Rom A-112

Telefon: 33 48 85 56 / 916 48 795

E-post: gretevesles(at)vfk.no

Fredag

kl. 10.05

-

kl. 11.35

Grete Stige Sande

IB, SMI.

Rom A-112

Telefon: 33 48 85 56 / 916 48 795

E-post: gretevesles(at)vfk.no

Studie- og yrkesveiledning

Ved Sandefjord videregående skole har alle rådgiverne ansvar for studie- og yrkesveiledning for sine tildelte elever, samt til de elevene som kommer til en økt hvor en rådgiver har vakt.

Rådgivernes hovedoppgaver er:

 •  Individuell studieveiledning
 •  Karriereplaner
 •  Orientering om høyskoler og universiteter
 •  Orientering om opptakskrav, søknadsprosedyrer og søknadsfrister
 •  Informere og tilrettelegge for vår egen utdanning- og yrkesmessa i Sandefjord hvert år.

Valg av utdanning og yrke

Når du skal velge utdanning og yrke, er det viktig at du tar deg god tid. NAV har en enkel interessetest og to yrkesvalgprogrammer som kan hjelpe deg med dette valget: NAV - kartlegg dine interesser. 

Utvekslingsår i utlandet

Informasjon til elever som skal være et skoleår i utlandet 
Utdanningsdirektoratet.no - Godkjenning av videregående opplæring i utlandet
Siu.no - liste over godkjente utvekslingsorganisasjoner 

Nettsider om utsveksling og studier i utlandet

utdanningiverden.no - om ulike utdanningsmuligheter i utlandet  

Nyttige nettsider

Her finner du mer om studiemuligheter og yrkesvalg

vilbli.no - informasjon om videregående opplæring
samordnaopptak.no - informasjon om studiemuligheter og opptakskrav ved universiteter og høgskoler
norge.no - informasjon om utdanningsinstitusjoner i Norge.
utdanning.no - informasjon om utdanningsmuligheter i Norge.
lanekassen.no - informasjon om rett til lån og stipend til videregående- og høyere utdanning.
nokut.no - nasjonalt organ for kvalitetssikring av utdanning i utlandet.
nav.no - informasjon om jobbmuligheter + inneholder interesse- og yrkesvalgtester.
folkehogskole.no - informasjon om alle folkehøgskolene i Norge.
forsvaret.no - informasjon om utdanningsmuligheter i forsvaret.
studievalg.no - informasjon om studiemuligheter i Norge og i utlandet.
bjorknes.no - privat videregående skole i Oslo for de som ønsker å ta opp fag.
you-portalen.no - digitalt verktøy for yrkes- og utdanningsveiledning
siu.no - senter for internasjonalisering og høyere utdanning i utlandet

Tilretteleggingskoordinator

Trine AakermannSigny Engeness

Kontakt tilretteleggingskoordinatorene

Trine Aakermann
Rom A102
Telefon: 334 88 574

Signy Engeness
Rom 102
Telefon: 334 88 645

Skolehelsetjenesten

Helsesøster Laila MeisingsetHelsesøster Veronica TrøimFysioterapeut Marte-Lise Jensen

Helsesøstertjenesten

Helsesøsterkontorene er betjent hver dag. Helsesøstrene har som oppgave å hjelpe og veilede deg i alle dine helsespørsmål. Dessuten informerer de grupper og klasser om hvordan vi kan ta vare på helsa vår.

Kontakt helsesøstrene

Rita Blomkvist
Rom A-122
Telefon: 476 70 899

Laila Meisingset
Rom A-118
Telefon: 950 54 891

Veronica Trøim
Rom A-120
Telefon: 415 60 134

Fysioterapeut

Fysioterapeuten kan hjelpe og veilede deg om belastningslidelser. Det er fysioterapeut tilknyttet Svgs på torsdager.

Kontakt fysioterapeuten

Marte-Lise Jensen
Telefon: 913 25 063
E-post: marjej(at)sandefjord.kommune.no

Miljøarbeidere

Miljøarbeider Stine Gunn KonglevollMiljøarbeider Ann-Hege StellanderMiljøarbeider Bjørn NordsveenMiljøarbeider Carmen Anette Lilleng

Miljøarbeiderne finner du på rom B-129, rett ved Forum. Deres viktigste oppgave er å bidra til at du som elev trives på Sandefjord videregående skole. Du kan snakke med dem om hva du vil og de har taushetsplikt. Opplever du utrygghet i forhold til skolemiljøet eller at du ikke blir respektert for den du er og hva du står for, kan du snakke med miljøarbeiderne.

Noen vil prate om egne ting, utfordringer hjemme eller venner de er bekymret for. Andre kommer innom bare for å få litt ro. Miljøarbeiderne har også kontakt med personer utenfor skolen som er gode på å hjelpe ungdommer. De er kontaktpersoner til elevrådet.

Kontakt miljøarbeiderne

Bjørn Nordsveen
Ann-Hege Stellander
Stine Gunn Konglevoll
Carmen Lilleng

Rom B 129 - rett ved Forum.
Miljøarbeiderne kan også kontaktes på telefon.
Telefon: 33 48 86 60

Miljøveiledere

Miljøveileder Jan Leif SørensenMiljøveileder Ole Kristian SkoddeMiljøveileder Finn Magne MørkMiljøveileder Per Morten Nilsen

På Sandefjord videregående skole kan du ofte se fire menn rusle rundt.  De er tidligere politimenn som jobber for å holde ro og orden på skolen. Men deres viktigste oppgaver er å være vennlige voksne med god tid til å snakke med nettopp deg, slik at du skal oppleve å føle deg trygg i skolehverdagen!

Kontakt miljøveilederne

Jan Leif Sørensen
Ole Kristian Skodde
Finn Magne Mørk
Per Morten Nilsen

Mobil: 954 27 001 / 954 61 150

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste gir råd og veiledning til elever, foresatte og lærere. På Sandefjord videregående skole er pedagogisk psykologiske rådgivere  tilgjengelige hver dag.

Les mer på PP-tjenestens egne nettsider.

Kontakt PPT på Svgs

Geir Lysgaard Dahl
Rom A-138
Telefon: 334 88 557
E-post: geird(at)vfk.no

Trine Eide Brekka
Rom C-306
Telefon: 908 19 940
E-post: trinebre(at)vfk.no

Christine Widerøe Frenvik
Rom C-305
Telefon: 986 36 549
E-post: christinew1(at)vfk.no

 

Cathrine Melhus
Rom C-308
Telefon: 470 27 744
E-post: cathrinem2(at)vfk.no

 

Oppfølgingstjenesten (OT)

Oppfølgingstjenesten gir et tilbud til ungdom som ikke er i videregående skole eller annen opplæring.

Les mer på Oppfølgingstjenestens egne nettsider

Elev- og lærlingombudet

Elev- og lærilingombudet ivaretar interessene til elever, lærlinger, praksisbrevkandidater, lærekandidater og ungdom i målgruppen til Oppfølgingstjenesten.

Les mer på Elev- og lærlingombudets egne sider

Ungdomsutvalget i Sandefjord

Hva gjør ungdomsutvalget? Hvem sitter i ungdomsutvalget?

Ungdomsutvalget er et samarbeidsorgan med representanter fra Sandefjord videregående skole, Sandefjord kommune, NAV og Oppfølgingstjenesten(OT)

Vi som er medlemmer av ungdomsutvalget skal arbeide for at ungdom i Sandefjord i aldersgruppen 16 - 21 år, som ber om hjelp, skal få hjelp til å gjennomføre videregående skole, annen opplæring eller komme i arbeid.

Utvalget har møter hver 2. uke.

For at vi skal kunne ta opp din sak, må du ha gitt ditt samtykke. Du fyller ut skjemaet Informert samtykke som du leverer  til den du ønsker skal ta opp saken din i utvalget.

Du kan snakke direkte med en av oss eller la din saksbehandler gjøre det for deg.

Hvem sitter i ungdomsutvalget?

For Sandefjord videregående skole:

Signy Engeness, avdelingsleder Elevtjenester og tilrettelagt opplæring. Telefon: 33 48 86 45 Mobil: 913 39 431  E-post: signye(at)vfk.no

Stine Konglevoll, miljøarbeider. Telefon: 33 48 86 60 Mobil: 409 14 182 E-post: stinef(at)vfk.no

Sandefjord kommune

Tjenestekontoret

Marianne Maaren. Telefon 33 41 61 94 eller 478 92 408 E-post:  marianne.Maaren(at)sandefjord.kommune.no

Psykisk helse og rus

Bente W. Sandvold. Telefon 920 19 439 E-post: bente.wahl.sandvold(at)sandefjord.kommune.no

Vibeke Johansen. Telefon 408 04 319 E-post: vibeke.johansen(at)sandefjord.kommune.no 

Enhet ungdom

Kristin Kjelland Olsen. E-post: kristin.kjelland.olsen(at)sandefjord.kommune.no 

Helsesøster

Veronica Trøim. Telefon 415 60 134 E-post: veronica.troim(at)sandefjord.kommune.no

NAV

Synnøve Colling Vinje. Telefon : 55 55 33 331 E-post: synnove.c.vinje(at)nav.no

Oppfølgingstjenesten (OT)

Tone Rogne. Telefon: 412 32 875 E-post: toner(at)vfk.no 

Vi samarbeider også med andre etater i kommunen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?