Karakterer i SkoleArena

Offentliggjøring av karakterer skoleåret 2018/2019

Hvordan se karakterene i SkoleArena

Termin 1 karakterer

Bekjentgjøring 18. januar 2019

Standpunktkarakterer

Vg3 SF, 3PB, Vg2 og Vg3 YF
Offentliggjøres i SkoleArena: Fredag 7. juni 2019 kl. 12:00
Klagefrist: Mandag 17. juni 2019 kl. 12:00

Vg1 YF, Vg1 og Vg2 SF
Offentliggjøres i SkoleArena: Fredag 14. juni 2019 kl. 12:00
Klagefrist: Mandag 24. juni 2019 kl. 12:00

Eksamenskarakterer

Høsteksamen
Eksamenskarakterer sendes pr post i starten av uke 2.

Lokalgitt muntlig og praktisk eksamen
Offentliggjøres fortløpende.

Skriftlig eksamen
Fellessensur: Tirsdag 18.juni og onsdag 19. juni 2019
Offentliggjøres i SkoleArena: Torsdag 20. juni 2019 (senest kl. 12:00)

Klagefrist skriftlig eksamen, vår 2019
Klageskjema blir åpnet torsdag 20. juni 2019 og stenger mandag 1. juli 2019 kl 12. Klagefristen er 10 dager fra det tidspunkt du er gjort kjent med eller kunne gjort deg kjent med karakteren. For våreksamen er det mulig med hurtigklage i fag fra studieforberedende utdanningsprogram. Da må du sende klageskjemaet innen mandag 24.juni 2019 kl 14.

Klagefrist på høsteksamen
20. januar 2019

Klageskjema

For klage på eksamen eller standpunktkarakter, se mer info og klageskjema under Søknader/skjema

Varsling grunnet fravær eller nedsettelse av vurdering

Mottatt varslingsbrev? Se mer informasjon om varsel og evt. mangel av standpunktkarakterer grunnet fravær, samt varsling og evt. nedsettelse av vurdering orden/oppførsel i ordensreglementet (se Lover, regler og rutiner) under Praktisk informasjon

Tilgang for foresatte

Se mer om informasjon om tilgang til SkoleArena for foresatte under Hjem-skole-samarbeid