Elevråd og komitéer

Gå direkte til

Hva sier opplæringsloven?

§ 11-6. Elevråd og allmøte ved vidaregåande skolar

Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit elevråd med minst ein medlem for kvar tjuande elev. Elevrådet blir valt ved skriftleg røysting.

Elevrådet skal blant anna arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane.

Dersom elevrådet eller ein femdel av elevane ønskjer det, skal det haldast allmøte for elevane på skolen. Elevrådet er bunde av vedtak i allmøte i saker som er nemnde i innkallinga til møtet når meir enn halvparten av elevane på skolen er til stades og røystar.

§ 11-5a. Skolemiljøutval ved vidaregåande skolar

Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, dei tilsette, skoleleiinga og fylkeskommunen vere representerte. Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane er i fleirtal.

Skoleutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når skoleutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast ein eller fleire tilleggsrepresentantar for elevane, slik at dei får fleirtal.

Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette og elevane tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet, jf. kapittel 9a.

Åpent elevrådskontor!

Elevrådskontoret ligger ved siden av miljøarbeiderne. Kom innom oss med saker som du vil at vi i elevrådsstyret skal ta opp eller bare for en prat!

Fylkeselevråd

Representanter fra Sandefjord videregående skole

Leder elevråd

Sigurd Digre

3STK

Nestleder elevråd

Gabriel Hvarnes

2STI
Representant Isak Wangberg 1STB
Representant Mir Mariwan Ali 3STA
Representant Henriette Melbø 2REA
Representant Philip Thomassen 2IKB

Elevrådsstyret

 

Navn

Klasse

Elevrådsleder

Sigurd Digre

3STK

Nestleder

Gabriel Hvarnes

2STI

Sekretær

Tobias Holta

2IKA

Informasjonsansvarlig

Oskar Kvalsvik Kjær

2IBA

Leder Psykisk helsegruppe

Henriette Melbø

2REA

Leder Solidaritetskomité

Sindre Lysebo

2MUA

Leder Arrangementskomité

Silje Kjær Olsen

2IBA

Leder Læringssenterkomité

Mir Mariwan Ali

3STA

Representant YF

Philip Thomassen

2IKB

Representant SF

Isak Wangberg

1STB

Vara

Vegard Ideus Theimann

1MUA

Vara

Maria Barreto

2FRA

Solidaritetskomitéen

Leder

Sindre Lysebo

2MUA

Nestleder

Dina Sofie Aspelund

2IBA

Medlem

Mikkel Solberg

2SSA

Medlem

Isak Wangberg

1STB

Medlem

Malin Kristoffersen

3MUA

Medlem

Tobias Holta

2IKA

Medlem

Guro Øksøy Thorsen

1MUA

Medlem

Eline Byre

1STC

Psykisk helse og rusforebyggende gruppe

Leder

Henriette Melbø

2REA

Nestleder

Silje Odden

2SSA

Medlem

Amund Børresen

3STE

Medlem

Carl Fredrik Berggren

1SSB

Medlem

Ingvil Adele Hansen

1KDA

Medlem

Mir Mariwan Ali

3STA

Arrangementskomitéen

Leder

Silje Kjær Olsen

2IBA

Medlem

Sophia Marie Linke

1INFA

Medlem

Ida Christine Olsen

2IUA

Medlem

Mir Mariwan Ali

3STA

Medlem

Vila Sandra Romero

2STE

Medlem

Bettina Harbo Bertelsen

2STE

Medlem

Milano Abdulla-Poor

2STE

Ungdomsrådet

Representant

Vilde Dahl Simonsen

2STC

Representant

Arvid Naujoks

2SSA

Representant

Alexander T. Olafsson

3STF

Vara

Eline Byre

1STC

Vara

Vila Sandra Romero

2STE

Vara

Amanda Starup Jensen

1IBB

Kantineråd/Forum

Leder

Tobias Holta

2IKA

Nestleder

Vila Sandra Romero

2STE

Medlem

Yvonne Bergli

2IUA

Medlem

Thea Elise Rosenvold

3TNA

Medlem

Sophia Marie Linke

1INFA

Læringssenterkomité

Leder

Mir Mariwan Ali

3STA

Nestleder

Vila Sandra Romero

2STE

Medlem

Elise Petrine Søvik

3STF

Medlem

Sophus Koprud

2STG

IKT-gruppe

Representant

Ida Christine Olsen

2IUA

Representant

Sophia Marie Linke

1INFA

Representant

Tobias Holta

2IKA

Vara

Philip Thomassen

2IKB

Skolemiljøutvalget

 

Navn

Klasse

Leder i elevrådet

Sigurd Digre

3STK

Nestleder i elevrådet

Gabriel Hvarnes

2STI

Medlem

Amanda Starup Jensen

1IBB

Medlem

Ingvil Adele Hansen

1KDA

Medlem

Tomas Darskus

1HOD

Medlem

Alina Andersen

1KDA

Kontakt elevrådet
  • Hver uke torsdag i storefri kan de som vil møte elevrådsstyret på elevrådskontoret. Velkommen innom!
  • Det står postkasse og whiteboard utenfor kontoret. Der kan du tipse oss om saker når som helst!

For tiden er elevrådet blant annet opptatt med å jobbe for et bedre miljø i skolens fellesområder.