Elevråd og komitéer

Gå direkte til

Hva sier opplæringsloven?

§ 11-6. Elevråd og allmøte ved vidaregåande skolar

Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit elevråd med minst ein medlem for kvar tjuande elev. Elevrådet blir valt ved skriftleg røysting.

Elevrådet skal blant anna arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane.

Dersom elevrådet eller ein femdel av elevane ønskjer det, skal det haldast allmøte for elevane på skolen. Elevrådet er bunde av vedtak i allmøte i saker som er nemnde i innkallinga til møtet når meir enn halvparten av elevane på skolen er til stades og røystar.

§ 11-5a. Skolemiljøutval ved vidaregåande skolar

Ved kvar vidaregåande skole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, dei tilsette, skoleleiinga og fylkeskommunen vere representerte. Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane er i fleirtal.

Skoleutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når skoleutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast ein eller fleire tilleggsrepresentantar for elevane, slik at dei får fleirtal.

Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette og elevane tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet, jf. kapittel 9a.

Åpent elevrådskontor!

Elevrådskontoret ligger ved siden av miljøarbeiderne. Kom innom oss med saker som du vil at vi i elevrådsstyret skal ta opp eller bare for en prat!

Kontakt elevrådet
  • Hver uke torsdag i storefri kan de som vil møte elevrådsstyret på elevrådskontoret. Velkommen innom!
  • Det står postkasse og whiteboard utenfor kontoret. Der kan du tipse oss om saker når som helst!

For tiden er elevrådet blant annet opptatt med å jobbe for et bedre miljø i skolens fellesområder.

Fylkeselevråd

Representanter fra Sandefjord videregående skole

Leder elevråd

Jonas Aasland

3STR

Nestleder elevråd

Sigurd Digre

2STD
Representant Håvard Becker 3STK
Representant Noran Malekshahi 2STC
Representant Hedda McClean 3IBA
Representant Madelen Gudbrandstuen 2FRA

Elevrådsstyret

 

Navn

Klasse

Elevrådsleder

Sigurd Digre

2STD

Nestleder

Jonas Aasland

3STR

Sekretær

Alexander   Olafsson

2STK

Informasjonsansvarlig

Hakim Akselsen

2STI

Leder   Solidaritetskomité

Amalia Rantala   Ibsen

2IBA

Representant YF

Benjamin Selstø

1SSD

Representant ST

Vilde Dahl   Simonsen

1IBB

Styremedlem

Amanda Eide

3STA

Styremedlem

Hedda McClean

3IBA

Styremedlem

Kasper Berg   Janssen

3STB

Vara

Håvard Becker

3STK

Vara

Madelen Gudbrandstuen

2FRA

Solidaritetskomitéen

Leder

Amalia Rantala Ibsen

2IBA

Nestleder

Audun Movinkel Juul

2STA

Representant

 Noran   Malekshahi

2STC

Representant

Dina Sofie Aspelund

1IBA

Representant

Ina Ottesen

2STR

Representant

Benjamin Selstø

1SSD

Representant

Siri Ellefsen

3STG

Representant

Silje Odden

1SSC

Representant

Maria Limi

1KDA

Representant

Kaiwan Farhad Ahmed

1HOA

Psykisk helse og rusforebyggende gruppe

Leder

Silje Odden

1SSC

Representant

Mathilde Hauge

1STF

Representant

Lea Berthling-Hansen

2KDA

Representant

Silje Fikse Blom

1HOA

Representant

Ingri Aurora   Krohn Nordhagen

3MUB

Representant

Amund Børresen

2STE

Representant

Patrick Aasnes Jonassen

2STC

Arrangementskomitéen

Leder

Thomas Rivelsrud

3STR

Representant

Sindre Lysebo

1MUA

Representant

Mikkel Solberg

1SSA

Representant

Maria Barreto

1DHA

Representant

Samra Dzonlic

2HEA

Representant

Silje Fikse Blom

1HOA

Representant

Yassmine Ouaked

1SSSS

Representant

Henrik Angelsen

1STG

Representant

Sara Olafsdottir

2HOPB

Ungdomsrådet

Representant

Sondre Brønnich

2STD

Representant

Arvid Naujoks

1SSD

Representant

Alexander Olafsson

2STK

Vara

Sandra Romero

1STE

Kantineråd/Forum

Leder

Barbro Tande

3STY

Representant

Benedicte   Askedalen

3MUB

Representant

Mina Hågensen

3STY

Representant

Eliot Meunier

1STK

Representant

Anders Marius   Skjæveland Marstein

3HEA

IKT-gruppe

Representant

Fredrik Holte   Ambjørnsen

1STE

Representant

Sandra Romero

1STE

Representant

Synne Pettersen   Røisgård

2KDA

Representant

Lea   Berthling-Hansen

2KDA

Skolemiljøutvalget

 

Navn

Klasse

Leder i   elevrådet

Jonas Aasland

3STR

Nestleder i   elevrådet

Sigurd Digre

2STD

Medlem

Amalie Limkjær

1HOB

Medlem

Arve Arvesen

1TPC

Medlem

Leif Christian   Klemmetsmo

1STA

Medlem

Tore Linh Ngo

1STC