Skolens ledelse

Gå direkte til

Skolens ledergruppe. Fra venstre: Helene Enoksen, Anne Berit Smedstad, Harald Møller, Eva Borch-Jenssen og Gunnar Korsvoll. Foto: Ariel foto

Ledergruppa

Rektor

Harald Møller

Telefon: 33 48 85 13 Mobil: 41 69 69 25 E-post: haraldm(at)vfk.no

Studierektor studieforberedende og rektors stedfortreder

Anne Berit Smedstad

Telefon: 33 48 86 90 Mobil: 97 60 46 36 E-post: annesm(at)vfk.no

Studierektor yrkesfag

Helene Skinnarland Enoksen

Telefon: 33 48 86 27 Mobil: 99 51 36 04 E-post: helenee(at)vfk.no

Personal- og organisasjonssjef

Eva Borch-Jenssen

Telefon: 33 48 85 12 Mobil: 94 83 78 30 E-post: evab2(at)vfk.no

Økonomi- og driftssjef

Gunnar Korsvoll

Telefon: 33 48 85 10 Mobil: 90 96 19 97 E-post: gunnark(at)vfk.no

Avdelingsledere studieforberedende

Avdelingsleder Sian SticklerAvdelingsleder Tor HansenAvdelingsleder Randi DjupvikAvdelingsleder Hjørdin TorsvollAvdelingsleder Tone Elisabeth GrundvigAvdelingsleder Carine MorkAvdelingsleder Egil LyseboAvdelingsleder Olav Frøysnes

Navn, telefon og e-post

International Baccalaureate

Sian Stickler

Telefon: 33 48 86 92 Mobil: 93 00 72 36 E-post: sians(at)vfk.no

Idrettsfag og Toppidrettsfag

Tor Hansen

Telefon: 33 48 86 52 Mobil: 92 64 54 90 E-post: torh(at)vfk.no

Realfag og Innføringstilbud for minoritetsspråklige elever

Randi Djupvik - ansvar for elever på Vg2 SF

Telefon: 33 48 86 24 Mobil: 97 59 97 19 E-post: randidj(at)vfk.no

Samfunnsfag og økonomi og Påbygging

Hjørdin Torsvoll - ansvar for elever på Vg3 SF

Telefon: 33 48 86 08 Mobil: 99 52 36 29 E-post: hjordint(at)vfk.no

Norskfaget

Tone Elisabeth Grundvig - ansvar for elever på påbygg, innføringsklasse og STL

Telefon: 33 48 85 24  Mobil: 99 79 32 69 E-post: tonegru(at)vfk.no

Engelsk og fremmedspråkene

Carine Mork - ansvar for elever på Vg1 SF

Telefon: 33 48 86 24Mobil: 98 09 44 66 E-post: carinem(at)vfk.no

Musikk, dans, drama

Egil Lysebo

Telefon: 33 48 86 07 Mobil: 97 17 48 69 E-post: egilly(at)vfk.no

Kunst, design og arkitektur

Olav Frøysnes 

Telefon: 33 48 86 03 Mobil: 98 76 98 82 Epost: olavhf(at)vfk.no

Avdelingsledere yrkesfag

Avdelingsleder Stig SægrovAvdelingsleder John SandemAvdelingsleder Olav FrøysnesAvdelingsleder Cathrine Lystad BjerckeAvdelingsleder Kjell Are MyrnesAvdelingsleder Heidi Utklev

Navn, telefon og e-post

Service og samferdsel

Stig Sægrov

Telefon: 33 48 85 87 Mobil: 90 50 04 44 E-post: stigs2(at)vfk.no

Elektrofag, Teknikk og industriell produksjon (TIP)

John Sandem

Telefon: 33 48 84 78 Mobil: 95 13 24 99 E-post: johns2(at)vfk.no

Design og håndverk

Olav Frøysnes 

Telefon: 33 48 86 03  Mobil: 98 76 98 82 E-post: olavhf(at)vfk.no

Restaurant- og matfag

Stig Sægrov

Telefon: 33 48 85 24 Mobil: 90 50 04 44 E-post: stigs2(at)vfk.no

Helse- og oppvekst

Cahtrine Lystad Bjercke

Telefon: 33 48 85 07 Mobil: 92 42 26 19 E-post: cathrinelyb(at)vfk.no

Arbeidsliv

Kjell Are Myrnes

Telefon: 33 48 84 79 Mobil: 99 24 96 99 E-post: kjellarem(at)vfk.no

Hverdagsliv

Heidi Utklev

Telefon: 33 48 86 06 Mobil: 90 95 22 81 E-post: heidiu(at)vfk.no

 

Avdelingsledere øvrige avdelinger

Avdelingsleder Signy EngenessAvdelingsleder Rune ByreAvdelingsleder Christian HøegAvdelingsleder Anette Borge ØstadÅse ThrorsåsAvdelingsleder Terje Skalleberg

Navn, telefon og e-post

Elevtjenester

Signy Engeness

Telefon: 33 48 86 45 Mobil: 91 33 94 31 E-post: signye(at)vfk.no

Servicekontoret

Rune Byre

Telefon: 33 48 86 22 Mobil: 47 84 19 25 E-post: runeb(at)vfk.no

Økonomi

Christian Høeg

Telefon: 33 48 86 83 Mobil: 40 91 41 88 E-post: christianh(at)vfk.no

Læringssenteret

Anette Borge Østad

Telefon: 33 48 37 51 Mobil: 95 55 00 33 E-post: anetteborgo(at)vfk.no

Innemiljø

Åse Thorsås 

Telefon: 33 48 85 52 Mobil: 91 71 64 76 E-post: aset(at)vfk.no

Teknisk

Terje Skalleberg

Telefon: 33 48 86 01 Mobil: 91 34 30 96 E-post: terjes4(at)vfk.no

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?