Skolens ledelse

Gå direkte til

Ledergruppa

Rektor Harald MøllerStudierektor Anne Berit SmedstadStudierektor Helene EnoksenPersonal- og organisasjonssjef Eva Borch-JenssenØkonomi- og administrasjonssjef Gunnar Korsvoll

Rektor

Harald Møller

Telefon: 33 48 85 13 Mobil: 41 69 69 25 E-post: haraldm(at)vfk.no

Studierektor studieforberedende og rektors stedfortreder

Anne Berit Smedstad

Telefon: 33 48 86 90 Mobil: 97 60 46 36 E-post: annesm(at)vfk.no

Studierektor yrkesfag

Helene Skinnarland Enoksen

Telefon: 33 48 86 27 Mobil: 99 51 36 04 E-post: helenee(at)vfk.no

Personal- og organisasjonssjef

Eva Borch-Jenssen

Telefon: 33 48 85 12 Mobil: 94 83 78 30 E-post: evab2(at)vfk.no

Økonomi- og driftssjef

Gunnar Korsvoll

Telefon: 33 48 85 10 Mobil: 90 96 19 97 E-post: gunnark(at)vfk.no

Avdelingsledere studieforberedende

Avdelingsleder Anne Margrethe DahlenAvdelingsleder Egil LyseboAvdelingsleder Hjørdin TorsvollAvdelingsleder Randi DjupvikAvdelingsleder Sadie DahlAvdelingsleder Sian SticklerAvdelingsleder Tor Hansen

 

Navn, telefon og e-post

International Baccalaureate

Sian Stickler Telefon: 33 48 86 92 Mobil: 93 00 72 36 E-post: sians(at)vfk.no

Idrettsfag og Toppidrettsfag

Tor Hansen Telefon: 33 48 86 52 Mobil: 92 64 54 90 Epost: torh(at)vfk.no

Realfag og Innføringstilbud for minoritetsspråklige elever Ansvarlig for elevene i Vg1 studiespesialisering

Randi Djupvik Telefon: 33 48 86 51 Mobil: 97 59 97 19 E-post: randidj(at)vfk.no

Samfunnsfag og økonomi  og Påbygging Ansvarlig for elevene i Vg3 studiespesialisering

Hjørdin Torsvoll Telefon: 33 48 86 08 Mobil: 99 52 36 29 E-post: hjordint(at)vfk.no

Språkfag Ansvarlig for elevene i Vg2 studiespesialisering

Anne Margrethe Dahlen Telefon: 33 48 86 24 Mobil: 90 11 36 44 E-post: anned(at)vfk.no

Kunst, design og arkitektur

Sadie Dahl Telefon: 33 48 86 03 Mobil: 91 32 37 89 Epost: sadied(at)vfk.no

Musikk, dans, drama

Egil Lysebo Telefon: 33 48 86 07 Mobil: 97 17 48 69 E-post: egilly(at)vfk.no

Avdelingledere yrkesfag

Avdelingsleder Stig SægrovAvdelingsleder Cathrine Lystad BjerckeAvdelingsleder Erling TvedtenAvdselingsleder Sadie DahlAvdelingsleder Torgeir ØverlandAvdelingsleder Heidi Utklev

 

Navn, telefon og e-post

Service og samferdsel

Stig Sægrov Telefon: 33 48 85 87 Mobil: 90 50 04 44 E-post: stigs2(at)vfk.no

Elektrofag, Teknikk og industriell produksjon (TIP)

Erling Tvedten Telefon: 33 48 84 78 Mobil: 91 32 50 73 E-post: erlingt(at)vfk.no

Design og håndverk

Sadie Dahl Telefon: 33 48 86 03 Mobil: 91 32 37 89 Epost: sadied(at)vfk.no

Restaurant- og matfag

Torgeir Øverland Telefon: 33 48 85 24 Mobil: 92 61 63 46 E-post: torgeir(at)vfk.no

Helse- og oppvekst

Cahtrine Lystad Bjercke Telefon: 33 48 05 07 Mobil: 92 42 26 19 E-post: cathrinelyb(at)vfk.no

Arbeids- og hverdagslivstrening (AHT)

Heidi Utklev Telefon: 33 48 86 06 Mobil: 90 95 22 81 E-post: heidiu(at)vfk.no

Avdelingsledere øvrige avdelinger

Avdelingsleder Christian HøegAvdelingsleder Grethe FjelldalenAvdelingsleder Anders MathisenAvdelingsleder Signy EngenessAvdelingsleder Rune Byre

Navn, telefon og e-post

Elevtjenester

Siny Engeness Telefon: 33 48 86 45 Mobil: 91 33 94 31 E-post: signye(at)vfk.no

Servicekontoret

Rune Byre Telefon: 33 48 86 22 Mobil: 47 84 19 25 E-post: runeb(at)vfk.no

Økonomi

Christian Høeg Telefon: 33 48 86 83 Mobil: 40 91 41 88 E-post: christianh(at)vfk.no

Læringssenteret

Grethe Fjelldalen Telefon: 33 48 37 51 Mobil: 92 20 84 92 E-post: grethefj(at)vfk.no

Innemiljø

Åse Thorsås Telefon: 33 48 85 52 Mobil: 91 71 64 76 E-post: aset(at)vfk.no

Teknisk

Anders Mathisen Telefon: 33 48 86 01 Mobil: 47 25 70 49 E-post: andersm(at)vfk.no