Innføringstilbud for minoritetsspråklige elever

Gå direkte til

Skolen har tilbud for minoritetsspråklige elever som har bodd kort tid i Norge. nnføringstilbudet har 35 timer undervisning i uka.
Foto: G.Nese

Mål

Målet med innføringstilbudet et er å kvalifisere elever med kort botid i Norge til ordinært løp i videregående skole.

Det gis anledning til å søke programmet hvis eleven har 9 års skolegang ved utenlandske skoler eller har fulgt noe opplæring ved norsk ungdomsskole. Det er mulig å søke plass i Innføringstilbudet gjennom hele året. Nye elever kan starte etter hvert som de kommer til Vestfold, så lenge det er plass i gruppene.

Innhold

  • Grunnleggende norskopplæring
  • Språktrening på ulike arenaer internt på skolen og utenfor
  • Opplæring i engelsk, matematikk og andre fellesfag

Informasjonsbrosjyre

Informasjon om tilbudet til innføringseelvene ved Sandefjord vgs 2018

Kontakt

Avdelingsleder Randi Djupvik.

Telefon: 33 48 86 24

E-post: randidj(at)vfk.no

Utdanningsdirektoratet har mer informasjon om tilbudet