Realfag Vg2-Vg3

Gå direkte til

Dette programfaget på 30 timer i uka gir deg generell og spesiell studiekompetanse. På Vg2 og Vg3 kan du velge fag innenfor realfagsprogrammet. Sandefjord videregående skoles satser på realfagene.
Foto: G. Nese

Realfagsklassen

I Vg2 samler vi elever som har valgt programfagene  matematikk R1 og fysikk 1 i Realfagsklassen 2STR. Dette gir elevene en  unik mulighet til å dele og utvikle sin interesse for realfag.  Kontaktlærerne i realfagsklassen er høyt utdannet innen matematikk og  fysikk og skaper et godt læringsmiljø sammen med elevene.

Elevene i  realfagsklassen støtter hverandre rundt faglige utfordringer og oppnår  gode resultater. De har likevel tid til fritidsaktiviteter og moro.  Realfagsklassen videreføres i Vg3 som 3STR.

Samfunnet trenger flere realister

 • Med realfag har du mulighet for mange spennende studier
 • Velger du realfag får du tilleggspoeng ved opptak til studier (totalt 4 realfagspoeng)
 • Matematikk R2 gir 1 tilleggspoeng
 • Fysikk 2 gir 1 tilleggspoeng
 • Alle andre fag gir 0,5 tilleggspoeng

Spesiell studiekompetanse

I tillegg til generell studiekompetanse gir dette programmet deg best mulighet for spesiell studiekompetanse.

Det er hovedsakelig studier innen real- og naturvitenskapelige utdanninger som forlanger spesiell studiekompetanse.

Det betyr i praksis krav om ulike kombinasjoner av fag

 • Matematikk
 • Fysikk
 • Eventuelt biologi

Hva kan du bli hvis du velger realfag?

 • Ingeniør
 • Arkitekt
 • Veterinær
 • Geolog
 • Lege
 • Tannlege

Med realfag kan du også jobbe med spennende områder i utvikling som 

 • Nano-medisin
 • Astronomi 
 • Industri- og datateknologi

Kontakt

Er det noe du lurer på? Ta kontakt med:

Avdelingsleder Randi Djupvik. Telefon: 33 48 86 24 E-post: randidj(at)vfk.no